Avgifter och villkor

Uppdaterad: 2024-05-14 13:05:31

Vattentjänstlagen anger att VA-avgifternas belopp och hur avgifterna ska betalas ska framgå av en taxa. Det totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva VA-anläggningen, och fördelningen av avgiftsuttaget ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. Vi får alltså inte ta ut avgifter som inte kan redovisas ha faktiska kostnader eller gå med vinst. Den av kommunfullmäktige fastställda taxan hittas i högerkolumnen men en förenklad beskrivning kan du läsa nedan.

Anslutningsavgiften för dricksvatten, spillvatten och dagvatten för en nybyggd villa med en tomt på 1 000 kvm är 197 846 kr inkl. moms. 

 

Brukningsavgiften

Brukningsavgiftens storlek beror på:

• hur mycket vatten som förbrukas
• hur många bostadsenheter (så kallade "lägenheter") det finns på fastigheten och/eller
• hur stora verksamhetsytor som finns på fastigheten.

När vattnet kommer in i huset passerar det en vattenmätare, som mäter den mängd vatten som sen debiteras konsumenten enligt VA-taxan. 

Enligt gällande taxa betalas VA-avgiften i en fast och en rörlig del.

Den fasta delen är 1375 kr per lägenhet och år + 3125 per fastighet och år. Den rörliga delen är 35 kr/kbm (3.5 öre/liter). Avgifterna är inkl. moms.

Räkneexempel

Typhus A avser fastighet med friliggande källarlöst enbostadshus omfattande 5 rok, badrum med WC, tvättstuga, ett extra toalettrum samt garage. Våningsyta 150 m2 inkl garage 15 m2, tomtyta 800 m2, vattenförbrukning 150 m3/år. Fastigheten är ansluten till vatten, spill- och dagvatten.

 

 

Taxa 2024

Typhus A ny taxa

2023 års taxa

Typhus A gammal

Förändring Typhus A

Rörlig avgift, totalt:

35

5 250

32

4 800

450

Rörlig avgift, vatten 40%:

14,00

2 100

12,80

1 920

180

Rörlig avgift, avlopp 60%:

21,00

3 150

19,20

2 880

270

 

 

 

 

 

 

Fast avgift:

3 125

3 125

3 000

3 000

125

Fast avgift, enbart vatten 40%:

1 250

1 250

1 200

1 200

50

Fast avgift, enbart avlopp 60%:

1 875

1 875

1 800

1 800

75

Lägenhetsavgift:

1 375

1 375

1 000

1 000

375

Ytavgift:

85

 

77,5

 

 

Summa:

 

9 750

 

8 800

950

 

 

Ska du bygga nytt eller göra en tillbyggnad?

Ska du bygga nytt, bygga till eller vill ansluta en befintlig fastighet till vatten- och/eller avloppsnätet? Ladda ner "Ansökan om VA-anslutning" till höger, fyll i och skicka in till oss på adressen nedan. Naturligtvis skickar vi blanketten med post om så önskas, kontakta oss. 

Skicka ansökan till följande adress:

Vimmerby Energi & Miljö AB
598 81 VIMMERB