Elproduktion

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

Vill du producera din egen el?

I menyn till höger kan du se vad som gäller om du vill producera din egen el.

Från och med den 1 juli i år kommer det att kosta 200 kr per år att ha ett elcertifikatkonto. För dig med en mindre solcellsanläggning kan årsavgiften bli högre än själva intäkten för elcertifikat. Läs mer om detta Energimyndighetens hemsida

Solel i Vennebjörke

Solenergi i Vimmerby ek. för. uppför en större solcellsanläggning i Vennebjörke utanför Vimmerby. Den årliga produktionen är ca 190 000 kWh. Vimmerby Energi & Miljö AB är andelsägare i anläggningen och Vimmerby Energiförsäljning AB har tecknat avtal om inköp av produktionen. Du kan följa elproduktionen genom att klicka här. Läs mer på www.solenergivimmerby.se.

Vindkraft i Vimmerby kommun

Sedan flera år driver vi ett projekt för vindkraft i Vennebjörke utan för Vimmerby. I mars 2015 blev alla tillstånd klara, men låga elpriser, låga priser på elcertifikat och det faktum att vi investerat mycket i kraftvärmeverket Tallholmen gör att vi avvaktar tillsvidare. I dokument till höger finns information för den intresserade.

Delägarskap i vindkraft

De komunala energibolagen på höglandet äger, genom det gemensamägda företaget Norra Smålands Energi AB*, 49 % av ett vindkraftverk. Vindkraftverket ingår i en park på 4 st totalt och är belägen i Topperyd söder om Nässjö. 51 % ägs av markägarna och de övriga 3 vinkraftverken ägs av Bixia. "Vårt" verk ger totalt mer än 6 000 000 kWh per år.

Med delägarskapet i vindkraftparken samlar vi kundskap till vårt eget projekt.

Effekt och energi

Vad är det för skillnad mellan effekt och energi? Till höger finns en liten skrift som vår branschorganisation tagit fram.

* Vimmerby Energi & Miljö AB äger 15 % av aktierna i Norra Smålands Energi AB. Resten ägs av energibolagen i Eksjö, Nässjö, Vetlanda och Tranås. I företaget bedrivs utbildningar och det görs gemensamma inköp av elmateriel t ex. Numera även gemensamt ägande av vindkraft.