Hjälp till att spara vatten!

Uppdaterad: 2022-10-12 16:55:39

De senaste somrarnas torka är något som resulterar i att kommunerna runt om i Sverige behöver spara på dricksvattnet. Vimmerby kommun har därför, som så många andra kommuner, de senaste åren infört bevattningsförbud under sommarhalvåret.

Samtidigt som vi upplever långa torra perioder, kommer regnen allt oftare som skyfall med stora mängder nederbörd på kort tid. Detta göra att våra ledningar går fulla och inte klarar av att ta emot dessa mängder direkt och kan i värsta fall resultera i översvämningar.

Vimmerby Energi & Miljö AB arbetar därför mycket med lokalt omhändertagande av vatten eller LOD som det ofta förkortas, vilket innebär att man tar hand om dagvattnet på plats, dvs lokalt. Det kan användas till bevattning, ledas ut en bit på gräsmattan eller till infiltration eller liknande inne på fastigheten. Genom att använda dagvattnet till bevattning, hushåller vi med vårt dricksvatten. Om dagvattnet istället släpps över markyta eller ner i infiltration/stenkista, hjälper man istället till med att hålla en bättre grundvattenbalans.

 

Dagvatten

Dagvatten är det vatten som kommer i form av regn- eller smältvatten som rinner över markytor, garageinfarter, tak osv. Även dräneringsvatten är ett dagvatten. 

 

 

 

 

 

 

Nedan finns olika exempel på hur du kan leda ditt dagvatten och ta hand om det enligt LOD.

Vattentunna:

 

 

Infiltration/stenkista:

 

Ränndalsplattor:

OBS! Tänk på att inte orsaka skada på din egen eller grannens fastighet. Håll avstånd!