Var kan jag återvinna returpapper?

Uppdaterad: 2023-02-13 14:07:09

Var kan jag återvinna mitt returpapper?

Från 1 januari upphör producentansvaret för returpapper och ansvaret för insamling och återvinning överförs till kommunerna. Som medborgare kommer man dock inte märka någon praktiskt skillnad.
Här kan man lämna returpapper till återvinning:

  • Återvinningsstationer
  • Fyrfackskärl 1, gröna och gula abonnemang 
    VEMAB fortsätter som tidigare att samla in returpapper i ett av facken i fyrfackskärl 1.
  • Återvinningscentralen
  • Fastighetsnära insamling i flerbostadshus
    Av VEMAB auktoriserade entreprenörer kan fortsätta med fastighetsnära insamling från flerbostadshus.