Latrin

Uppdaterad: 2024-05-22 14:26:21
Om du har en toalett eller annan toalettlösning som inte är ansluten till ett avloppsnät eller till ett godkänt enskilt avlopp ska latrin antingen tas omhand på den egna fastigheten eller hämtas i latrinkärl av VEMAB.
 
Det finns olika alternativ till torra toalettlösningar:
  • Förmultningstoalett, även kallad mulltoa
  • Förtorkningstoalett
  • Förbränningstoalett
  • Paketeringstoalett
  • Frystoalett
 
Toaletter som inte är anslutna till avloppsledningsnätet, så kallade torrtoaletter, måste anmälas till miljö- och byggnadsförvaltningen. Mer information finns på kommunens hemsida.
 
Finns behov av hämtning av latrin ska fastighetsägaren ha ett latrinabonnemang hos VEMAB.
- Hos permanentboende hämtas latrin var 14:dag – Avgift 8 125 kr per år
- Fritidsboende har två olika hämtningsperioder att välja på:
  • V 20-39, 10 hämtningar var 14:e dag – Avgift 3 125 kr per år
  • V 24-35, 6 hämtningar var 14:e dag – Avgift 1 875 kr per år
 
Hämtning av latrin utförs på ojämna onsdagar under fritidssäsongen v 20-39. Tomma latrinkärl ingår i abonnemanget och tillhandahålls av VEMAB genom att tomt kärl lämnas vid hämtning.
 
Latrinkärlet får endast innehålla urin, fekalier och toalettpapper. Innehållet behandlas senare i reningsverk så det får inte innehålla plastpåsar, sten eller annat liknande.
 
Ur arbetsmiljösynpunkt får kärlet max väga 15 kg vid hämtning.
Latrinkärl hämtas i anslutning till fastighetens sopkärl. Latrinkärlet ska placeras vid sopkärlet senast kl 06.00 på hämtningsdagen.
 
Latrin