Elförsäljning

Uppdaterad: 2020-05-14 10:06:41

I menyn till höger hittar du flera alternativ på elavtal. Saknar du någon variant är du välkommen att höra av dig så offererar vi. Oavsett vilket avtal du väljer så får du självklart 100 % förnybar el. El från vattenkraft, kraftvärmeverket Tallholmen och lite solel.

Elmarknaden är avreglerad

För dig som elkund är det viktigt att vara medveten om att elmarknaden är avreglerad. Det innbeär att du måste vara aktiv för att inte riskera att betala ett onödigt högt pris. Det finns dock en viktig skillnad mot de flesta andra marknader. Alla elnätsföretag är skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag om inte kunden gör ett aktivt val. Tar du över ett elabonnemang kommer du alltså automatiskt att få el levererad, så kallad Anvisningsel. Sedan 1 oktober 2009 fakturerar vi kunder med Anvisningsel ett pris som följer marknadsutvecklingen månad för månad. Vi skickar alltid ett förslag på elavtal till en ny kund med Anvisningsel. Kunder vars elavtal löpt ut och som inte tecknat ett nytt faktureras samma pris som för Anvisningsel. Mer information om Anvisningsel hittar du i menyn till vänster.

Information om ursprungsmärkning av el

Enligt lag skall alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om miljöpåverkan till sina kunder.

All el som vi sålt under 2019 var till 100 % förnybar.

Nedan får du information om vilken påverkan på miljön som sker.

   Kraftvärme, bio  Vattenkraft Sol
 Koldioxidutsläpp:  0 g/kWh  0 g/kWh  0 g/kWh
 Kärnbränsleavfall:  0 g/kWh  0 g/kWh  0 g/kWh


Har du som företagare Krav-märkta produkter?

Om du som företag säljer Krav-märkta produkter så kan du vara lugn. Vår el uppfyller de krav som ställs.

Energiskatt (faktureras av elnätsföretaget fr o m 2019-01-01)

Från och med 2019-01-01 är den 43,38 öre/kWh (34,7 öre/kWh exkl. moms).

Du som driver ett företag med helt eller delvis tillverkande verksamhet har möjlighet att få skatteåterbetalning från Skatteverket. Du måste själv ansöka om detta. Detta förfarande är en nyhet från och med 2017-01-01. Tidigare har kunden blivit fakturerad den lägre energiskattesatsen direkt. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Det finns företag som erbjuder tjänsten att gå igenom dina fakturor och fakturera dig hälften av det som de hittar är felfakturerat. Ofta riktar de in sig på just energiskatten. Om du vänder dig direkt till oss så gör vi detta gratis! Vi kan göra ansökan retroaktivt innevarande år plus 6 år tillbaka i tiden.

Allmänna avtalsvillkor

Till höger hittar du de Allmänna avtalsvillkor som vi tillämpar. EL 2012 K (rev) gäller konsumenter och EL 2012 N (rev) gäller för näringsidkare mfl. De särskilda villkoren för anvisningsel är en komplettering för de kunder som inte har tecknat något avtal med elhandelsföretaget.