Elförsäljning

Uppdaterad: 2022-09-13 13:03:13

I menyn till vänster hittar du flera alternativ på elavtal. Saknar du någon variant är du välkommen att höra av dig så offererar vi. Oavsett vilket avtal du väljer så får du självklart 100 % förnybar el. El från vattenkraft, kraftvärmeverket Tallholmen och lite solel.

Elmarknaden är avreglerad

För dig som elkund är det viktigt att vara medveten om att elmarknaden är avreglerad. Det innbeär att du måste vara aktiv för att inte riskera att betala ett onödigt högt pris. Det finns dock en viktig skillnad mot de flesta andra marknader. Alla elnätsföretag är skyldiga att anvisa ett elhandelsföretag om inte kunden gör ett aktivt val. Tar du över ett elabonnemang kommer du alltså automatiskt att få el levererad, så kallad Anvisningsel. Kunder med Anvisningsel fakturerar vi ett pris som följer marknadsutvecklingen månad för månad. Vi skickar alltid ett förslag på elavtal till en ny kund med Anvisningsel. Kunder vars elavtal löpt ut och som inte tecknat ett nytt faktureras samma pris som för Anvisningsel. Mer information om Anvisningsel hittar du i menyn till vänster.

Information om ursprungsmärkning av el

Enligt lag skall alla elhandelsföretag lämna uppgifter om elens ursprung samt information om miljöpåverkan till sina kunder.

All el som vi sålt under 2020 var till 100 % förnybar.

Nedan får du information om vilken påverkan på miljön som sker.

   Kraftvärme, bio  Vattenkraft Sol
 Koldioxidutsläpp:  0 g/kWh  0 g/kWh  0 g/kWh
 Kärnbränsleavfall:  0 g/kWh  0 g/kWh  0 g/kWh


Har du som företagare Krav-märkta produkter?

Om du som företag säljer Krav-märkta produkter så kan du vara lugn. Vår el uppfyller de krav som ställs.

Energiskatt (faktureras av elnätsföretaget)

Från och med 2022-01-01 är den 45,00 öre/kWh (36,00 öre/kWh exkl. moms).

Du som driver ett företag med helt eller delvis tillverkande verksamhet har möjlighet att få skatteåterbetalning från Skatteverket. Du måste själv ansöka om detta. Detta förfarande är en nyhet från och med 2017-01-01. Tidigare har kunden blivit fakturerad den lägre energiskattesatsen direkt. Läs mer på Skatteverkets hemsida.

Det finns företag som erbjuder tjänsten att gå igenom dina fakturor och fakturera dig hälften av det som de hittar är felfakturerat. Ofta riktar de in sig på just energiskatten. Om du vänder dig direkt till oss så gör vi detta gratis! Vi kan göra ansökan retroaktivt innevarande år plus 6 år tillbaka i tiden.

Allmänna avtalsvillkor

Till höger hittar du de Allmänna avtalsvillkor som vi tillämpar. EL 2012 K (rev) gäller konsumenter och EL 2012 N (rev) gäller för näringsidkare mfl. De särskilda villkoren för anvisningsel är en komplettering för de kunder som inte har tecknat något avtal med elhandelsföretaget.

Svenska kraftnät höjer sina avgifter till följd av ökat behov av stödtjänster

Svenska kraftnät ansvarar för att upprätthålla balansen i Sveriges kraftsystem. För att motverka störningar när nätet är som mest belastat köper Svenska kraftnät in stödtjänster där elproducenter och företag med flexibel energiförbrukning bidrar med reservkraft. Behovet av stödtjänster har ökat i takt med utbyggnaden av förnyelsebar elproduktion. Denna typen av produktion är mer oförutsägbar än exempelvis kärnkraft. Det kan då uppstå frekvenssvängningar som i sin tur kan leda till strömavbrott. Med hjälp av stödtjänster kan frekvensen stabiliseras och möjliggöra omställningen till mer förnybar elproduktion.

 
Grundavgifterna höjs

Svenska Kraftnät implementerar i och med detta en ny nordisk balansmodell och högre avgifter de nästkommande åren. Avgifterna ska täcka de ökade kostnaderna för bland annat balanskraft mellan elområdena och högre personalkostnader. 

 
Hur påverkar det dig som kund?

Du som kund kommer att betala en högre avgift till Svenska kraftnät. Grundavgiften för förbrukning och för produktion ökar med 30% och börjar gälla vid årsskiftet. Du som kund kan se dessa avgifter som egna rader på fakturan.
• Grundavgift för förbrukning: Ökar från 0,72 euro per MWh till 0,94 euro per MWh (Berör alla som förbrukar el i Sverige)
• Grundavgift för produktion: Ökar från 0,36 euro per MWh till  0,47 euro per MWh (Berör alla som producerar el, exempelvis har egna solceller)


Effektreservsavgiften

Svenska kraftnät även ändrar effektreservsavgiften. Läs mer om effektreservavgiften här.
• Effektreservsavgiften: Minskar från 0,31 euro per MWh till 0,27 euro per MWh