Elnät

Uppdaterad: 2024-03-14 15:52:13

Vårt elnätsföretag, Vimmerby Energi Nät AB, förvaltar elnätet i Vimmerby med omnejd. Elnätet består bl a av transformatorer, ledningar och kabelskåp.

Elmätaren

Din elmätare fjärravläser vi vid varje månadsskifte. För dig som kund innebär det att du får en enklare faktura, du kan direkt se hur ditt försök att spara el slår igenom och du slipper själv läsa av elmätaren för att stämma av.

Ledningsvisning - kabelutsättning

Ska du göra grävarbeten och behöver veta var våra el-, fjärrvärme-, närvärme- eller vatten/avloppsledningar ligger? Beställning görs på www.ledningskollen.se. Antingen ber du din entreprenör göra detta eller så registrerar du dig själv som privatperson. Det är enkelt och på så sätt kommer även den som äger eventuella telefonledningar att få informationen.

Om vi behöver komma ut på plats och markera vad ledningarna går gör vi det helgfria tisdagar och torsdagar, så tänk på att vara ute i god tid.

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du skadar en ledning där vi inte hjälpt till.

Allmänna avtalsvillkor

Till höger hittar du de Allmänna avtalsvillkor som vi tillämpar. NÄT 2012 K (rev) gäller konsumenter och NÄT 2012 N (rev) gäller för näringsidkare mfl som är lågspänningskunder. NÄT 2012 H (rev) gäller för näringsidkare mfl som är högspänningskunder.

Är du elinstallatör?

Nu ska du lämna för- och färdiganmälan digitalt. Klicka på denna länk: http://elsy.elnätstjänster.se/vimmerby-energi

denna sida hittar du specifik information kring installation av mikroproduktionsanläggningar på vårt elnät.