Tillgänglighet

Uppdaterad: 2022-09-05 15:09:58

Eftersom Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby Energi Nät AB och Vimmerby Energiförsäljning AB är kommunägda bolag omfattas vi av lagkraven inom webbtillgänglighetsdirektivet. 

Webbriktlinjer, extern webbplats

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen, men är medvetna om att delar av den inte är helt tillgängliga och att den därmed inte är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi gör granskningar av webbplatsen löpande, manuellt och med hjälp av granskningsverktyg. Vi beräknar att ha åtgärdat de flesta tillgänglighetsproblemen under 2021.

Innehåll som idag inte är tillgängligt

Webbplatsen vemab.se har granskats internt den 28 augusti 2020 och redogörelsen på denna sida uppdaterades senast den 23 september 2020. I punktlistan nedan beskrivs det innehåll på vemab.se som på ett eller annat sätt inte är helt tillgängligt.

  • I viss grafik finns för låg kontrastskillnad mellan text och bakgrund.
  • Filmer på webbplatsen saknar syntolkning och vissa saknar beskrivande text.
  • En del texter på sidan skulle behöva kompletteras med ljud, bild eller film.
  • Vissa bilder och grafiska element kan sakna eller innehålla felaktiga eller inga textalternativ. I samband med att sidor uppdateras kommer vi att gå igenom bilder och grafik och säkerställa att textalternativen är korrekta.
  • Det förekommer vissa brister i att sätta tydliga och informativa rubriker, framförallt i underrubriker.
  • En del av pdf:erna som presenteras på webbplatsen är inte tillgängliga för en skärmläsare.
  • På delar av webbplatsen kan innehållet upplevas som för omfångsrikt och svårt att ta till sig det viktiga.
  • Det förekommer länkar som genom länktexten kan vara svårt att veta var länken pekar. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från vemab.se som inte är tillgängligt för dig kan du meddela oss via vårt kontaktformulär, via e-post till vimmerby.energi@vemab.se eller genom att ringa vår kundservice på 0492-76 93 00.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan kan du meddela oss detta via vårt kontaktformulär. Du kan också ringa oss på 0492-76 93 00 eller skicka e-post till vimmerby.energi@vemab.se.