Returpapper

Uppdaterad: 2023-02-13 14:07:09

Insamling av returpapper

Vet du att Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB) från och med 1 januari 2022 ansvarar för insamling och återvinning av returpapper i Vimmerby kommun.
Det innebär att endast entreprenörer som är godkända av oss får samla in returpapper.

I december 2020 bestämde regeringen att kommunerna tar över ansvaret för insamlingen av returpapper från och med 2022, då det nuvarande producentansvaret upphör. Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter som numera räknas som kommunalt avfall.
I Vimmerby kommun hanteras det kommunala renhållningsansvaret i det kommunala bolaget Vimmerby Energi & Miljö AB. Det innebär att vi på VEMAB, från och med 1 januari 2022, även sköter insamling och återvinning av returpapper.

Sortera rätt

Det här ska läggas i behållaren för returpapper:

  • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
  • kataloger
  • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
  • skriv- och ritpapper
  • pocketböcker 

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.
Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen. Inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning lämnas till återvinning på återvinningscentralen, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Viktigt med godkännande (auktorisering)

De entreprenörer som sedan tidigare samlar in returpapper ska även i fortsättningen kunna samla in returpapper – men först efter godkännande/auktorisering av oss. Villkor för att bli auktoriserad är bland annat att entreprenören redovisar enligt våra regler och att den följer vår maxtaxa. Kontakten mellan entreprenören och kunden kommer fortsätta som tidigare. Men kunden behöver se över sitt avtal och försäkra sig om att den anlitar en auktoriserad entreprenör.

Vem är auktoriserad?

Vi har infört ett system där leverantörer får ansöka om att bli auktoriserade. Alla godkända/auktoriserade leverantörer presenterar vi i en lista. Vi uppdaterar den så snart vi godkänt en leverantör.

Lista auktoriserade insamlare

Du som vill bli auktoriserad avfallsentreprenör

Fakta

  • Genom att samla in och återanvända papper sparar vi både skog och energi i jämförelse med att använda ny träråvara. Papper är värdefullt och kan återvinnas ungefär 7 gånger.
  • Återvinnare är goda planetskötare: Om du återvinner din dagstidning spar du energi som räcker för att brygga 38 koppar kaffe.