Insamling av matavfall från verksamheter

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:34

Bakgrund

Från och med 2017 har alla villor och fritidshus i Vimmerby kommun möjlighet att sortera matavfall. Under våren 2020 planerar VEMAB att utöka insamlingen och även börja samla in matavfall från verksamheter där det uppstår matavfall, exempelvis restauranger, förskolor, kommunala kök mm.

Det nationella etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att senast år 2020 ska hälften av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt, varav minst 40 procent ska behandlas så att energin tas tillvara.

 

Fördelar med matavfallsinsamling

Självklart är det bästa att äta upp och inte kasta bort mat. När de matrester som ändå uppstår sorteras ut kan de behandlas biologiskt och omvandlas till biogas och biogödsel.

Biogasen används till bränsle för sopbilar, bussar och personbilar i stället för bensin och diesel. Det minskar utsläppen av kväveoxider och andra skadliga partiklar i luften. Förutom att biogasen ersätter fossila bränslen ger också den biogödsel som samtidigt framställs minskade växthusgasutsläpp. 

Biogödsel används som växtnäring till åker- och skogsmark. Genom att gödsla med biogödsel återförs näring och humus till kretsloppet. När man byter ut konstgödsel till biogödsel minskar behovet att till exempel bryta fram fosfor som är en ändlig resurs. Kväven som också finns naturligt i biogödslet är mycket energikrävande att framställa.

Genom att matavfallssortera så bidrar ni till att sluta kretsloppet.

- På fem kilo matavfall kan en personbil köra nästan en mil. 

- Matavfallet från 3 000 personer räcker för att köra en stadsbuss i ett helt år.

 

Hur går sorteringen till?

För att nå bäst resultat och så hög kvalitet på matavfallet är det viktigt att matavfallet källsorteras, alltså sorteras ut från övrigt avfall i så nära anslutning där det uppstår som möjligt. Exempelvis i tillagningsköket eller i matsalen där maten serveras. Matavfallet kan sorteras av personal eller av restauranggäster. Erfarenheter visar att man når högre kvalitet på matavfallet om personalen sorterar matavfallet.

Matavfallet sorteras i papperspåsar som finns i olika storlekar och tillhandahålls av VEMAB. Matavfallspåsen läggs sedan i kärl som hämtas av sopbil varje eller varannan vecka.

Det finns utrustning som underlättar sortering och hantering av matavfallet i er verksamhet. Vi hjälper gärna till att hitta rätt utrustning för er utifrån ert behov.

 

 

Vad sorteras som matavfall?

I den bruna papperspåsen sorteras endast matavfall. Alla förpackningar och annat avfall ska sorteras bort. Det får inte finnas plast eller annat övrigt avfall i matavfallet.

- Skal och skruttar från frukter, rotfrukter och grönsaker

- Kaffe- och tesump, inklusive filter

- Matrester, både tillagade och råa, av kött, fisk, äggskal, potatis, ost, bröd och annat

- Fiskrens, räkskal och kräftskal, kött- och fiskben

För att avdunstning av fukt ska kunna ske är det viktigt att påse och hållare står luftigt. Använd endast utrustning som är avsedd för papperspåsen. Kan påsen inte ”andas” blir påsen snabbare blöt, det luktar mer och den blir svårare att hantera. Eftersom påsen ”andas” är det normalt att den ser fuktig ut utan att släppa igenom vätska.

 

Hämtning av matavfall

Matavfall hämtas i kärl med storlek 140 liter eller 370 liter. Kärlen kan hämtas varje eller varannan vecka. Hämtningsintervall, storlek och antal kärl bestäms utifrån verksamhetens förutsättningar och volym av matavfall. Kärlen tillhandahålls av VEMAB och ingår i abonnemangskostnaden. 

 

Priser

Priser inkl moms per st och år.

Kärl Hämtning varannan vecka Hämtning varje vecka
140 liter 625 kr 1 250 kr
370 liter 1 500 kr 3 000 kr

 

Mer information

Vill ni ha mer information kring matavfallsortering hos verksamheter och diskutera en lösning hos er är ni välkomna att kontakta oss.

 

Cecilia Olivesjö
0492 – 76 95 07
cecilia.olivesjo@vimmerby.se

Hanna Larsson
0492 – 76 93 65
hanna.larsson@vimmerby.se