Våra värmeverk

Uppdaterad: 2024-06-20 09:45:38

Vi har värmeverk på flera orter i Vimmerby kommun för att kunna förse hela kommunen med värme. 

Fjärrvärme finns i Vimmerby och produceras på vårt kraftvärmeverk Tallholmen samt, vid riktigt kalla dagar, även på vårt reservvärmeverk Södra Näs. 

Närvärme finns via våra värmenät i Frödinge, Gullringen, Storebro och Södra Vi. 

Några fakta om vår fjärrvärme:

  • Fjärrvärmenätet i Vimmerby byggts ut kraftigt. Sedan 1998 har vi har ökat antal kunder till att nu ha ca 1600 kunder.
  • Enligt den årliga "Nils Holgersson"-undersökningen för 2022 är våra priser på fjärrvärme på 60:e plats av 275 fjärrvärmeföretag.
  • Under 2022 var andelen bioenergi i produktionen 99,9 %.
  • Askan från fastbränslepannorna återför vi till skogen. Därmed fulländas kretsloppet.
  • Nära 100 % av alla lägenheter och lokaler som skolor, sjukhus och bilfirmor är anslutna till fjärrvärmen. Dessutom nästan 80 % av villorna. Därutöver är flera industrier anslutna.

Några fakta om vår närvärme:

  • All närvärme produceras till 100 % med biobränsle. Riktigt kalla dagar spetseldar vi med en bioolja som kallas MFA (restprodukter från exempelvis livsmedelsindustier).
  • Ca 560 kunder är anslutna till våra närvärmenät idag.