Övriga fastprisavtal

Uppdaterad: 2022-02-25 16:05:46

Med anledning av det osäkra läget i världen just nu har vi för tillfället valt att ta bort fastpriser på vår hemsida.

Hör av er till vår elhandlare Martin Johansson för att diskutera priser, telefonnummer: 0492-76 93 13.


Med ett fastprisavtal har du tryggheten i att veta vad du kommer att betala en tid framåt. Under löptiden kan du uppleva att ditt pris är både högt och lågt beroende på hur elmarknaden utvecklar sig.

Om du vill ha offert på ett fastprisavtal med annat startdatum än det som anges i tabellen nedan eller längre fastprisavtal är du välkommen att ta kontakt med oss.

Priserna nedan uppdateras en gång per vecka eller tätare vid behov.

OBS! 6-månadersavtal utan fast avgift enligt nedan erbjuds endast vid ett (1) tillfälle. Om du vill teckna detta avtal igen tillkommer en fast avgift på 300 kr/år.

Kostnaden för nätavgifter till ditt elnätsföretag ingår ej i siffrorna nedan.

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerfrist från det att avtalet ingås. Om du vill utnyttja ångerfristen fyller du i blanketten som finns till höger på denna sida och skickar den till oss.