Övriga fastprisavtal

Uppdaterad: 2023-11-10 14:07:24

Med anledning av det osäkra läget i världen just nu har vi för tillfället valt att ta bort fastpriser på vår hemsida.

Hör av er till vår kundtjänst för att diskutera priser, telefonnummer: 010-356 93 00.


Med ett fastprisavtal har du tryggheten i att veta vad du kommer att betala en tid framåt. Under löptiden kan du uppleva att ditt pris är både högt och lågt beroende på hur elmarknaden utvecklar sig.

Kostnaden för nätavgifter till ditt elnätsföretag ingår ej i siffrorna nedan.

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerfrist från det att avtalet ingås. Om du vill utnyttja ångerfristen fyller du i blanketten som finns till höger på denna sida och skickar den till oss.