Övriga fastprisavtal

Uppdaterad: 2022-09-14 07:49:11

Med anledning av det osäkra läget i världen just nu har vi för tillfället valt att ta bort fastpriser på vår hemsida.

Hör av er till vår kundtjänst för att diskutera priser, telefonnummer: 0492-76 93 00.


Med ett fastprisavtal har du tryggheten i att veta vad du kommer att betala en tid framåt. Under löptiden kan du uppleva att ditt pris är både högt och lågt beroende på hur elmarknaden utvecklar sig.

OBS! 6-månadersavtal utan fast avgift enligt nedan erbjuds endast vid ett (1) tillfälle. Om du vill teckna detta avtal igen tillkommer en fast avgift på 300 kr/år.

Kostnaden för nätavgifter till ditt elnätsföretag ingår ej i siffrorna nedan.

Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerfrist från det att avtalet ingås. Om du vill utnyttja ångerfristen fyller du i blanketten som finns till höger på denna sida och skickar den till oss.