Vattenverk

Uppdaterad: 2023-10-17 08:34:42

Vimmerby Energi & Miljö AB's produktionsanläggningar för vatten omfattar grundvattenverken i Storebro, Södra Vi, Gullringen, Rumskulla, Tuna, Djursdala; Backa och skolan, Vrångfall, Pelarne, Locknevi, Toverum samt vattenverket i Vimmerby.

Hårdhet är summan av grundämnena kalcium och magnesium i vattnet. Värdena nedan är medelvärden under 2021 på utgående vatten från vattenverken. Hårdheten mäts i något som kallas tyska grader, °dH. Hårdhetsgraden brukar anges på följande sätt:

Vattenverk pH Total-hårdhet (°dH) Fluorid mg/l
Djursdala - Backa 7,7 4,4 0,4
Djursdala - Skolan 8,1 9,1 0,6
Gullringen 8,4 3,3 0,4
Locknevi 8,0 7,0 0,9
Pelarne 7,8 6,1 0,9
Rumskulla 8,2 1,5 1,0
Storebro 8,0 0,9 0,3
Södra Vi 8,1 2,1 0,9
Toverum 7,8 10 0,9
Tuna 8,2 2,5 0,2
Vimmerby och Frödinge 8,1 4,7 1,0
Vrångfall 7,6 6,8 0,7
 
• Mycket mjukt 0 - 2
• Mjukt 2 - 5
• Medelhårt 5 - 10
• Hårt 10 - 20
• Mycket hårt > 20
 
Vimmerby Energi & Miljö AB använder uteslutande soda och lut för att korrigera vattnets olika surhetsgrader. Som extra säkerhet finns UV-ljus för att säkerställa att vattnet är fritt från bakterier. 
För information om övriga parametrar, kontakta oss.