Vattenmätarbyte

Uppdaterad: 2022-02-16 14:07:22

Vemab byter till smarta vattenmätare

Vemab har påbörjat projektet med att byta ut våra kunders vattenmätare till smarta vattenmätare. Storebro var pilotområde för mätarbyten under hösten 2020 och vi fortsätter nu med övriga kunder. Alla Vemab-kunder kommer få nya vattenmätare på sikt och totalt ska 3700 mätare bytas ut. Det ska minska vattenkonsumtionen i kommunen genom att bland annat upptäcka läckor i ledningar. 

De nya smarta vattenmätarna gör det möjligt att fjärravläsa exakt förbrukning och kunderna behöver inte längre rapportera sin vattenmätarställning till oss. Framöver kommer kunderna kunna logga in på Mina sidor för att se sin vattenförbrukning timme för timme från föregående dag. 

VA-tekniker med vattenmätare
Leif-Inge Myrén, en av våra tekniker som byter mätare. 

 

Hur kommer bytet gå till?

Du får ett brev i brevlådan med datum och tid för vattenmätarbytet. Om tiden inte passar finns det ett telefonnummer du kan ringa för att boka ny tid. Det är viktigt att du noggrant läser igenom informationen. På grund av covid-19 är det viktigt att du avbokar din tid om du eller någon i ditt hushåll är sjuk. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ber om att hålla avstånd. Visa gärna var vattenmätaren finns, men du kan inte närvara under själva bytet. Om du har en alternativ väg till vattenmätaren är det bra att öppna den innan Vemab kommer och visa in teknikern den vägen.

 

Vad behöver jag att tänka på inför bytet?

Fastighetsägaren ansvarar för att mätarplatsen uppfyller ställda krav och är lättåtkomlig inför bytet. Mätarplatsen behöver vara godkänd av oss för att vi ska kunna genomföra mätarbytet med så liten risk för vattenskador hos kunden om möjligt. De som saknar en vattenmätarkonsol och godkända avstängningsventiler bör kontakta en VVS-firma för material och eventuella åtgärder. Tänk på att du alltid kan kontakta Vemab om du har frågor.

 

För att genomföra bytet behöver min mätarplats vara godkänd.
Hur vet jag om den uppfyller kraven?

Mätaren sitter i en konsol och båda ventilerna – före och efter vattenmätaren – fungerar och är av godkänd typ. Om du har ventilen LK580 (se bild) måste den bytas av en behörig fackman innan vi kan skifta vattenmätare. Ventilen har en rund svart kork och texten LK580 står tydligt på ventilen.

Bild på gammal vattenmätare

 

Vad kostar det? Vem ska betala?

Vattenmätaren ägs och bekostas av Vemab. Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen uppfyller ställda krav. Eventuella åtgärder på mätarplatsen bekostas av fastighetsägaren precis som fastighetsägaren ansvarar för övriga vattenledningar inne på den egna fastigheten.

 

Varför behöver vi byta vattenmätare?

Det är lagkrav att vattenmätare ska bytas var tionde år. Anledningen till att vi byter till digitala mätare är att underlätta för oss och för kunderna. Vemab och kunderna slipper manuell avläsning samtidigt som kunderna debiteras rätt avgift och slipper obehagliga överraskningar då vi lättare kan hitta skenande förbrukningar och läckor. Detta ger lägre kostnader för drabbade kunder och att vi tillsammans kan minska mängden onödig vattenförbrukning.