Miljö

Uppdaterad: 2022-09-16 10:26:52

Med miljön i fokus

Vimmerby Energi & Miljö AB är ett miljöcertifierat företag enligt ISO 14001, vilket innebär att vi tar beslut och agerar med fokus på miljön, både lång- och kortsiktigt, i alla områden inom företaget. Ledningssystemet hjälper oss att styra miljöarbetet på ett strukturerat och effektivt sätt. Systemet omfattar den miljöpåverkan som uppkommer från verksamheten samt produktens miljöpåverkan genom hela livscykeln.

Läs mer på respektive avdelnings sida om hur vi arbetar med miljöfrågorna mer konkret. 

Miljöarbetet Renhållning

Miljöarbetet Vatten och Avlopp

Miljöarbetet Värme

Mijlöarbetet El