Leveranssäkerhet

Uppdaterad: 2016-01-27 16:24:28
Vimmerby Energi Nät AB är ägare av elnätet i Vimmerby stad med omnejd. Vi ser till att elnätet håller hög leveranssäkerhet - d.v.s. så få och korta strömavbrott som möjligt. Detta gör vi genom kontinuerligt underhåll av de olika delarna i elnätet, t ex transformatorer, kabelskåp och luftledningar.

I vårt elnät är leveranssäkerheten hög. Under 2014 var avbrottstiden ca 30 minuter per kund i genomsnitt. Det motsvarar en tillgänglighet på mer än 99,99 %.