Leveranssäkerhet

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:33

Vimmerby Energi Nät AB är ägare av elnätet i Vimmerby stad med omnejd. Vi ser till att elnätet håller hög leveranssäkerhet - d.v.s. så få och korta strömavbrott som möjligt. Detta gör vi genom kontinuerligt underhåll av de olika delarna i elnätet, t ex transformatorer, kabelskåp och luftledningar.

I vårt elnät är leveranssäkerheten hög. Under 2020 var avbrottstiden ca 8 minuter eller 0,26 st avbrott per kund i genomsnitt. Det motsvarar en tillgänglighet på mer än 99,9999 %.