Leveranssäkerhet

Uppdaterad: 2023-02-13 11:31:59

Vimmerby Energi Nät AB är ägare av elnätet i Vimmerby stad med omnejd. Vi ser till att elnätet håller hög leveranssäkerhet - d.v.s. så få och korta strömavbrott som möjligt. Detta gör vi genom kontinuerligt underhåll av de olika delarna i elnätet, t ex transformatorer, kabelskåp och luftledningar.

I vårt elnät är leveranssäkerheten hög. Under 2021 var avbrottstiden ca 14 minuter eller 0,34 st avbrott per kund i genomsnitt.