Vanliga frågor bevattningsförbud

Uppdaterad: 2019-06-24 13:31:09
Varför införs ett bevattningsförbud?
Under en längre tid har det kommit mindre nederbörd än normalt. Det gör att grundvattennivåerna där vi tar vårt dricksvatten är låga. Vi inte vet hur det blir med nederbörden framöver därför behöver vi förebygga brist på dricksvatten. Vi har därför beslutat att införa bevattningsförbud i Vimmerby kommun. Vatten bör användas till livsmedel och hygien.

Hur länge gäller bevattningsförbudet?
Bevattningsförbudet gäller från den 1 juli 2019 och tills vidare.

Vad händer om jag inte följer bevattningsförbudet?
Vattnet riskerar att ta slut om vi inte tillsammans minskar vår användning av dricksvatten. Uppmärksammas det att du använder vatten till exempel bevattning kommer vi att påminna dig om att det är bevattningsförbud. Om det blir en dricksvattenbrist så kan vi komma att behöva hänvisa dig till en plats där dricksvatten kan hämtas. Genom att följa bevattningsförbudet hjälper du till så att vattnet räcker till viktiga funktioner så som sjukhus, förskolor, äldreboenden, livsmedelsindustri.

Går det att som privatperson få dispens från bevattningsförbudet?
Nej.

Gäller bevattningsförbudet även för mig med egen brunn?
Nej, men vi uppmanar ändå till sparsamhet på grund av generellt låga grundvattennivåer. Även privata brunnar riskerar att sina när nivåerna är låga och det är samma grundvatten som förser det kommunala vattennätet med vatten.

Vad gör jag om min granne vattnar sin trädgård?
Om du har möjlighet - prata med din granne. Din granne känner kanske inte till bevattningsförbudet. Läget är allvarligt och vi behöver alla hjälpas åt att spara dricksvatten. Det kan vara så att din granne har tillgång till egen brunn och då gäller inte bevattningsförbudet.

Får jag vattna med kanna?
Ja, men vattenslang eller spridare får inte användas.

Jag har just planterat häck/träd, får jag vattna?
Tyvärr innebär bevattningsförbudet att man inte får vattna alls med slang utan endast mindre bevattning med vattenkanna.

Måste jag stänga av mitt automatiska bevattningssystem?
Ja, om du använder kommunalt dricksvatten.

Varför får kommunen vattna fotbollsplaner/plantager?
Bevattningsförbudet gäller även kommunernas verksamheter.

Hur påverkas jordbruket av förbudet?
Vi vet inte hur jordbruket påverkas, men många har egen brunn eller använder ytvatten till bevattning. För de jordbruk som använder kommunalt dricksvatten gäller bevattningsförbudet. Det är Länsstyrelsen som beslutar om ett eventuellt bevattningsförbud när man tar vatten från brunnar, sjöar och vattendrag.

Jag har just planterat träd/häck, får jag vattna?
Du får vattna med vattenkanna, inte med vattenslang.

Jag har just lagt ut ny gräsmatta, får jag vattna?
Inte med kommunalt dricksvatten.

Jag ska måla huset, får jag tvätta fasaden?
Ja, men inte med slang kopplat till kommunalt dricksvatten.

Jag ska tvätta taket, får jag tvätta det?
Ja, men inte med slang kopplat till kommunalt dricksvatten.

Jag ska högtryckstvätta altanen, får jag det?
Ja, men inte med slang kopplat till kommunalt dricksvatten.

Jag ska tvätta utemöblerna, får jag det?
Ja, men inte med slang kopplat till kommunalt dricksvatten.

Om jag nu inte får tvätta bilen med slang på garageuppfarten, hur ska jag veta vilken biltvätt jag ska åka till istället?
Välj gärna en biltvätt som återanvänder vattnet. Sök på internet eller fråga på din biltvätt.