Utredningar och förarbeten

Uppdaterad: 2023-02-13 14:26:36

Avfallsplan för framtiden

Den 27 maj 2013 beslutade Kommunfullmäktige i Vimmerby att insamling enligt "flerfacksmodellen" ska införas. Samma beslut togs av Kommunfullmäktige i Hultsfred den 17 juni 2013, samt av Kommunfullmäktige i Högsby den 2 september 2013. I Vimmerby kommun kommer införandet att påbörjas under våren 2017.

På uppdrag har Vimmerby Energi & Miljö AB tillsammans med ÖSK (Östra Smålands Kommunalteknikförbund) gjort en grundlig utredning av vad de olika alternativen för insamling av avfall innebär och hur de påverkar kunder, miljö och medarbetare. Utredningen har fungerat som ett beslutsunderlag.

Resultatet av utredningen hittar du till höger.