Miljö

Uppdaterad: 2022-01-26 08:01:00

För att ta klimatansvar säljer Vimmerby Energiförsäljning AB endast förnyelsebar el från vårt egna biobränsleeldade kraftvärmeverk Tallholmen och vattenkraft från Lule älv. Vattenkraftselen är deklarerad enligt EPD®systemet, vilket garanterar ursprunget. År 2021 såldes 97 882 MWh förnyelsebar el, vilket ger miljöfördelar jämfört med om elen skulle ha producerats med kolkraft. 20 471 MWh av dessa levererades från Tallholmen.