Miljö

Uppdaterad: 2023-05-02 15:46:54

För att ta klimatansvar säljer Vimmerby Energiförsäljning AB endast förnyelsebar el från vårt egna biobränsleeldade kraftvärmeverk Tallholmen och vattenkraft från Lule älv. Vattenkraftselen är deklarerad enligt EPD®systemet, vilket garanterar ursprunget. År 2022 såldes 84 973 MWh förnyelsebar el, vilket ger miljöfördelar jämfört med om elen skulle ha producerats med kolkraft. 21 569 MWh av dessa levererades från Tallholmen.