Ansluta till kommunalt VA

Uppdaterad: 2022-07-29 10:39:34

Anslutning till VA-nätet

För att ansluta sin fastighet till de kommunala allmänna vattentjänsterna ska en skriftlig ansökan göras. Länk längre ner på sidan. Processen ser lite annorlunda ut beroende på om din fastighet tillhör ett så kallat verksamhetsområde (VO) eller inte.

Ett verksamhetsområde är ett geografiskt bestämt område inom vilket vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt viktigt, eftersom området utgör en gräns inom vilket Vattentjänstlagens bestämmelser gäller. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det ska tydligt framgå vilka fastigheter samt vilka vattentjänster som ingår.

Vattentjänstlagen reglerar förhållandet mellan VA-huvudman och de fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl VA-huvudman som fastighetsägare har rättigheter och skyldigheter. 

Ansökan om kommunala VA-tjänster kan göras digitalt via formuläret till höger eller via blankett som beställs hos vår kundtjänst.