Anvisningsel/pris för avtalslösa

Uppdaterad: 2024-07-05 10:43:33

Priserna nedan har du om du tar över ett elabonnemang på nätområde VBY, men inte gör ett aktiv val när det gäller elavtalet. Detta kallas för Anvisningsel. Nätområde VBY innebär Vimmerby med omnejd. El kommer du att få automatiskt och vi har valt att fakturera dig ett pris som följer marknadsutvecklingen månad för månad.

Samma pris har du som inte tecknat nytt avtal när ditt gamla löpt ut och heller inte bytt elhandelsföretag. I båda fallen är årsavgiften 600 kr/år inkl. moms. Du är alltid välkommen att teckan ett avtal och det tjänar du alltid på att göra.

2024, öre/kWh exkl. moms

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - - -
Elpris - 2: 67,22 48,74 57,28 52,45 19,87 24,45            
Elpris - 3: 87,33 52,90 61,21 59,23 25,76 27,91            
Elpris - 4: 91,54 57,88 65,08 66,36 51,80 62,49            
Påslag: 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Elcertifikat: 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 99,79 81,31 89,85 85,02 52,44 57,02            
Summa - 3: 119,90 85,47 93,78 91,80 58,33 60,48            
Summa - 4: 124,11 90,45 97,65 98,93 84,37 95,06            
Summa, inkl. moms - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa, inkl. moms - 2: 124,74 101,64 112,31 106,28 65,55 71,28            
Summa, inkl. moms - 3: 149,88 106,84 117,23 114,75 72,91 75,60            
Summa, inkl. moms - 4: 155,14 113,06 122,06 123,66 105,46 118,83            


Jämförpriser för senast kända månaden, öre/kWh inkl. moms:

Inklusive årsavgift. Kostnaden för nätavgifter till ditt elnätsföretag ingår ej i siffrorna nedan.

 Typkund Lägenhet Villa utan elvärme Villa med elvärme
2 000 kWh/år 5 000 kWh/år 20 000 kWh/år
Elområde 1: - - -
Elområde 2: 101,28 83,28 74,28
Elområde 3: 105,60 87,60 78,60
Elområde 4: 148,83 130,83 121,83

 

2023, öre/kWh exkl. moms

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - - -
Elpris - 2: 73,52 54,79 58,40 66,93 33,44 50,04 37,57 23,94 10,92 19,06 60,97 79,91
Elpris - 3: 97,55 85,50 85,03 71,12 42,43 53,69 38,34 38,95 25,72 36,95 90,74 84,80
Elpris - 4: 109,24 105,62 96,33 76,38 74,49 103,30 42,21 51,39 53,70 39,55 93,87 86,31
Påslag: 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Elcertifikat: 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 106,09 87,36 90,97 99,50 66,01 82,61 70,14 56,51 43,49 51,63 93,54 109,48
Summa - 3: 130,12 118,07 117,60 103,69 75,00 86,26 70,91 71,52 58,29 69,52 123,31 117,37
Summa - 4: 141,81 138,19 128,90 108,95 107,06 135,87 74,78 83,96 86,27 72,12 126,44 118,88
Summa, inkl. moms - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa, inkl. moms - 2: 132,61 109,2 113,71 124,38 82,51 103,26 87,68 70,64 54,36 64,54 116,93 136,85
Summa, inkl. moms - 3: 162,65 147,59 147,00 129,61 93,75 107,83 88,64 89,40 72,86 86,90 154,14 146,71
Summa, inkl. moms - 4: 177,26 172,74 161,13 136,19 133,83 169,84 93,48 104,95 107,84 90,15 158,05 148,60

 

2022, öre/kWh exkl. moms

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - - -
Elpris - 2: 30,55 28,57 23,18 53,93 55,86 52,58 22,83 52,02 102,55 52,94 137,39 207,37
Elpris - 3: 111,44 81,91 137,09 90,66 106,02 131,48 93,91 241,44 240,59 86,63 150,14 286,30
Elpris - 4: 116,43 87,52 161,74 111,72 140,12 182,21 127,91 313,13 247,14 86,06 154,88 287,80
Påslag: 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Elcertifikat: 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 63,12 61,14 55,75 86,50 88,43 85,15 55,40 136,61 135,12 85,51 169,96 239,94
Summa - 3: 144,01 114,48 169,66 123,23 138,59 164,05 126,48 274,01 273,16 119,2 182,71 318,87
Summa - 4: 149,00 120,09 194,31 144,29 172,69 214,78 160,48 345,7 279,71 118,63 187,45 320,37
Summa, inkl. moms - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa, inkl. moms - 2: 78,90 77,11 69,69 108,13 110,54 106,44 69,25 170,76 168,9 106,88 212,45 299,93
Summa, inkl. moms - 3: 180,01 143,10 212,08 154,04 173,24 205,06 158,10 342,51 341,45 149 228,38 398,59
Summa, inkl. moms - 4: 186,25 150,11 242,89 180,36 215,86 268,48 200,60 432,12 349,64 148,28 234,31 400,46

 

2021, öre/kWh exkl. moms

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - - -
Elpris - 2: 46,30 45,73 25,80 26,63 40,00 34,75 53,26 58,81 57,12 24,89 54,89 104,15
Elpris - 3: 50,74 57,31 38,12 33,94 44,67 41,36 60,27 68,81 94,95 69,45 96,12 224,22
Elpris - 4: 51,68 57,86 46,94 42,78 49,20 74,72 70,73 86,9 124,61 89,93 123,12 228,01
Påslag: 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Elcertifikat: 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 79,09 78,54 58,60 59,43 72,80 67,55 86,06 90,81 89,92 58,01 87,45 104,71
Summa - 3: 83,53 90,12 70,92 66,74 77,47 74,16 93,07 100,81 127,74 102,57 128,68 224,22
Summa - 4: 84,47 90,66 79,74 75,58 82,00 107,50 103,53 118,89 157,41 123,04 155,68 228,01
Summa, inkl. moms - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa, inkl. moms - 2: 98,86 98,18 73,25 74,29 91,00 84,44 107,58 113,51 112,40 72,51 109,31 130,89
Summa, inkl. moms - 3: 104,41 112,65 88,65 83,43 96,84 92,70 116,34 126,01 159,68 128,21 160,85 280,98
Summa, inkl. moms - 4: 105,59 113,33 99,68 94,48 102,50 134,40 129,41 148,61 196,76 153,80 194,6 285,71

 

2020, öre/kWh exkl. moms

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - - -
Elpris - 2: 24,79 15,85 9,98 5,55 10,21 10,47 8,96 18,32 31,40 21,61 7,29 18,46
Elpris - 3: 25,41 20,41 15,50 9,95 14,02 24,92 9,58 36,97 36,34 24,57 27,60 33,28
Elpris - 4: 28,35 20,52 17,67 14,85 14,99 26,07 24,41 42,73 38,14 28,80 39,00 39,64
Påslag: 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00
Elcertifikat: 1,49 1,04 1,04 1,07 0,99 0,99 0,91 0,91 0,85 0,72 0,68 0,58
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 58,28 48,89 43,02 38,62 43,20 43,46 41,87 51,22 64,25 54,33 39,97 51,04
Summa - 3: 58,90 53,45 48,54 43,02 47,01 57,91 42,49 69,88 69,19 57,29 60,28 65,86
Summa - 4: 61,84 56,56 50,71 47,92 47,98 59,06 57,32 75,64 70,99 61,52 71,71 72,22
Summa, inkl. moms - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa, inkl. moms - 2: 72,85 61,11 53,78 48,28 54,00 54,33 52,34 64,03 80,31 67,91 49,96 63,80
Summa, inkl. moms - 3: 73,63 66,81 60,68 53,78 58,76 72,39 53,11 87,35 86,49 71,61 75,35 82,33
Summa, inkl. moms - 4: 77,30 70,70 63,39 59,90 59,98 73,83 71,65 94,55 88,74 76,90 89,64 90,28

 

2019, öre/kWh exkl. moms

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - - -
Elpris - 2: 56,04 48,29 41,98 42,04 37,60 26,73 36,92 39,89 36,72 39,65 44,35 37,31
Elpris - 3: 56,82 48,41 42,02 42,39 38,04 26,94 37,11 40,10 37,67 41,33 45,15 38,46
Elpris - 4: 57,31 48,94 42,09 42,60 39,08 30,30 39,59 41,95 39,80 45,51 45,61 39,09
Påslag: 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 32,00
Elcertifikat: 5,97 6,27 4,90 3,53 2,46 2,10 2,31 2,71 2,92 2,32 2,37 2,56
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 87,61 80,16 72,48 71,17 65,66 54,43 64,83 68,20 65,24 67,57 72,32 71,87
Summa - 3: 88,39 80,28 72,52 71,52 66,10 54,64 65,02 68,41 66,19 69,25 73,12 73,02
Summa - 4: 88,88 80,81 72,59 71,73 67,14 58,00 67,50 70,26 68,32 73,43 73,58 73,65
Summa, inkl. moms - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa, inkl. moms - 2: 109,51 100,20 90,60 88,96 82,08 68,04 81,04 85,25 81,55 84,46 90,40 89,84
Summa, inkl. moms - 3: 110,49 100,35 90,65 89,40 82,63 68,30 81,28 85,51 82,74 86,56 91,40 91,28
Summa, inkl. moms - 4: 111,10 101,01 90,74 89,66 83,93 72,50 84,38 87,83 85,40 91,79 91,98 92,06

 

2018, öre/kWh exkl. moms

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - 40,65 - 45,62 54,31 - - - - -
Elpris - 2: 32,25 40,24 46,48 40,59 33,65 45,84 54,44 56,80 51,33 46,32 50,03 52,75
Elpris - 3: 32,30 40,37 46,48 40,68 34,37 45,84 54,57 57,90 51,98 46,43 52,68 53,03
Elpris - 4: 32,69 41,13 46,51 40,82 36,95 48,29 55,42 59,18 52,34 53,92 56,95 53,66
Påslag: 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60
Elcertifikat: 2,54 3,02 3,59 3,59 5,09 6,01 6,01 6,01 7,50 8,26 5,41 5,56
Summa - 1: - - - 69,84 - 77,23 85,92 - - - - -
Summa - 2: 60,39 68,86 75,67 69,78 64,34 77,45 86,05 88,41 84,43 80,18 81,04 83,91
Summa - 3: 60,44 68,99 75,67 69,87 65,06 77,45 86,18 89,51 85,08 80,29 83,69 84,19
Summa - 4: 60,83 69,75 75,70 70,01 67,64 79,90 87,03 90,79 85,44 87,78 87,96 84,82
Summa, inkl. moms - 1: - - - 87,30 - 96,54 107,40 - - - - -
Summa, inkl. moms - 2: 76,16 86,08 94,59 87,23 80,43 96,81 107,56 110,51 105,54 100,23 101,30 104,89
Summa, inkl. moms - 3: 75,55 86,24 94,59 87,34 81,33 96,81 107,73 111,89 106,35 100,36 104,61 105,24
Summa, inkl. moms - 4: 76,04 87,19 94,63 87,51 84,55 99,88 108,79 113,49 106,80 109,73 109,95 106,03


2017

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - -  
Elpris - 2: 30,81 31,82 29,31 27,81 29,00 26,77 29,92 32,49 33,66 28,00 32,15 29,85
Elpris - 3: 30,94 32,16 29,40 27,99 29,27 26,90 30,03 32,97 35,39 29,94 32,19 31,00
Elpris - 4: 33,03 33,13 29,52 28,27 29,26 27,62 29,87 32,81 35,67 31,53 34,90 32,51
Påslag: 12,00 12,00 12,00 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60 25,60
Elcertifikat: 3,21 2,22 2,12 2,25 2,47 2,47 1,78 1,80 1,80 1,93 2,37 1,98
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 46,02 46,04 43,43 55,66 57,07 54,84 57,30 59,89 61,06 55,53 60,12 57,43
Summa - 3: 46,15 46,38 43,52 55,84 57,34 54,97 57,41 60,37 62,79 57,47 60,16 58,58
Summa - 4: 48,24 47,35 43,64 56,12 57,33 55,69 57,25 60,21 63,07 59,06 62,87 60,09

 

2016

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - -  
Elpris - 2: 28,40 18,23 20,21 20,37 22,20 31,87 27,79 29,51 28,06 35,73 41,21 32,90
Elpris - 3: 31,12 18,58 20,27 20,42 22,19 32,28 27,83 29,71 28,46 36,06 41,38 33,13
Elpris - 4: 30,93 18,99 20,94 20,48 22,08 31,94 27,84 29,47 28,74 36,28 41,38 34,16
Påslag: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Elcertifikat: 4,07 4,11 3,81 3,70 3,65 3,65 3,37 3,37 3,58 3,72 3,72 3,53
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 44,47 34,34 36,02 36,07 37,85 47,52 43,16 44,88 43,64 51,45 56,91 48,43
Summa - 3: 47,19 34,69 36,08 36,12 37,84 47,93 43,20 45,08 44,04 51,78 57,10 48,66
Summa - 4: 47,00 35,10 36,75 36,18 37,73 47,59 43,21 44,84 44,32 52,00 57,10 49,69

Staten har ökat ambitionen i elcertifikatsystemet och har höjt den sk kvotplikten. Därav den högre kostnaden för elcertifikat från och med 1 januari 2016.

2015

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: - - - - - - - - - - -  
Elpris - 2: 28,63 26,99 23,39 23,62 21,02 14,06 8,65 14,07 19,76 21,38 22,70 17,44
Elpris - 3: 28,98 28,56 24,12 23,95 21,21 14,68 8,67 16,57 20,07 22,81 24,94 19,02
Elpris - 4: 29,10 30,01 24,68 24,12 21,81 19,20 8,73 16,28 20,89 23,81 25,23 18,86
Påslag: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Elcertifikat: 2,66 2,60 2,22 2,19 2,39 2,32 2,29 2,29 2,36 2,57 2,66 2,49
Summa - 1: - - - - - - - - - - - -
Summa - 2: 43,29 41,59 37,61 37,81 35,41 28,38 22,94 28,36 34,12 35,95 37,36 31,93
Summa - 3: 43,64 43,16 38,34 38,14 35,60 29,00 22,96 30,86 34,43 37,38 39,60 33,51
Summa - 4: 43,76 44,61 38,90 38,31 36,20 33,52 23,02 30,57 35,25 38,38 39,89 33,35


2014

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: 29,55 26,87 - - - - - - - - -  
Elpris - 2: 29,53 26,92 23,60 24,81 32,09 29,05 27,84 32,12 33,72 29,09 28,35 29,78
Elpris - 3: 30,09 26,96 23,73 24,91 32,17 30,01 27,86 32,21 33,87 29,15 29,19 30,52
Elpris - 4: 30,01 28,00 24,53 24,79 31,90 29,89 27,89 32,21 33,90 29,08 29,29 31,49
Påslag: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Elcertifikat: 2,77 2,91 3,14 2,73 2,70 2,78 2,75 2,80 2,87 2,91 2,74 2,73
Summa - 1: 44,32 41,78 - - - - - - - - - -
Summa - 2: 44,30 41,83 38,74 39,54 46,79 43,83 42,59 46,92 48,59 44,00 43,09 44,51
Summa - 3: 44,86 41,87 38,87 39,64 46,87 44,79 42,61 47,01 48,74 44,06 43,93 45,25
Summa - 4: 44,78 42,91 39,67 39,52 46,60 44,67 42,64 47,01 48,77 43,99 44,03 46,22


2013

Månad: Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Elpris - 1: 36,31 33,75 37,19 37,55 31,91 30,28 29,97 35,59 39,13 36,55 33,24 30,01
Elpris - 2: 36,51 33,76 37,25 37,64 31,88 30,33 29,95 35,70 39,21 36,71 33,26 29,69
Elpris - 3: 37,22 33,82 37,45 37,94 32,13 30,34 29,96 35,86 40,47 37,69 33,75 30,01
Elpris - 4: 37,42 33,87 37,40 38,10 31,93 30,28 30,61 35,64 40,44 37,61 36,51 31,05
Påslag: 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
Elcertifikat: 3,23 3,50 3,42 3,42 2,87 2,53 2,68 2,63 2,83 2,94 2,94 2,75
Summa - 1: 51,54 49,25 52,61 52,97 46,78 44,81 44,65 50,22 53,96 51,49 48,18 44,76
Summa - 2: 51,74 49,26 52,67 53,06 46,75 44,86 44,63 50,33 54,04 51,65 48,20 44,44
Summa - 3: 52,45 49,32 52,87 53,36 47,00 44,87 44,64 50,49 55,30 52,61 48,69 44,76
Summa - 4: 52,65 49,37 52,82 53,52 46,80 44,81 45,29 50,27 55,27 52,55 51,45 45,80

Elpriset är vårt volymvägda inköpspris på Nordpools spotmarknad för respektive elområde. Siffran efter "Elpris" resp. "Summa" anger elområdet. Priset på elcertifikat är vår självkostnad inför respektive månad. Energiskatt, moms och årsavgift på 300 kr (inkl. moms) tillkommer.