Flerfacksmodellen

Uppdaterad: 2023-02-13 14:26:36

Avfallsplan för framtiden

Vi måste minska mängden avfall i vårt samhälle och minska farligheten i det avfall som ändå uppstår. Detta gör vi genom att konsumera med eftertanke, återanvända och återvinna. Genom att bättre sortera ut förpackningar, tidningar och matavfall tar vi vara på naturens resurser på ett effektivare sätt. Miljön blir vinnare!

Välj grönt med det nya insamlingssystemet!

Sopkärl 


Från och med sommaren 2017 har du som villa- och fritidshusägare i Vimmerby kommun möjlighet att sortera och lämna förpackningar och tidningar, matavfall och brännbart restavfall i anslutning till den egna tomten.

Med det Gröna alternativet får du maximal service och ditt smarta miljöval gör att du får den lägsta renhållningsavgiften.

De här alternativen kan du välja på:

  • Grönt abonnemang är vårt standardabonnemang. För villor och fritidshus består det av två stycken flerfackskärl på vardera 370 liter. Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. Du kan lämna åtta avfallstyper hemma i dina egna tunnor: Matavfall, tidningar, pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar och brännbart restavfall.
  • Gult abonnemang passar dig som inte kan ha två tunnor på din tomt. Du får ett 370 liters flerfackskärl och sorterar där matavfall, tidningar, färgat glas och brännbart restavfall som hämtas varannan vecka. Övriga förpackningar ska du själv transportera till en återvinningsstation eller återvinningscentral.
  • Rött abonnemang är alternativet för dig som lämnar dina sorterade förpackningar och tidningar vid en återvinningsstation. Eftersom du då inte bidrar med att sortera ut ditt matavfall så får du betala en relativt hög renhållningsavgift enligt den miljöstyrande taxan. För dig som har hemkompost gäller särskilda regler. Du har samma skyldighet att sortera ut dina förpackningar och tidningar som om du har Grönt eller Gult abonnemang.
  • Har du ett väldigt litet hushåll?
    Mindre hushåll med en eller max två personer som vet att man bara har små mängder avfall kan välja Grönt eller Gult abonnemang med 240-liters kärl - Flerfackskärl som är mindre till volymen och tar upp mindre plats på tomten. Tömningsfrekvens och antalet avfallstyper som hämtas är detsamma som för standardabonnemanget.


Avgifterna för våra olika tjänster bestäms i Vimmerby kommuns renhållningstaxa.


Överskådlig vy av de olika abonnemangen. Med ÅVS menas återvinningsstation och ÅVC återvinningscentralen.