Flerfacksmodellen

Uppdaterad: 2023-12-14 08:57:55

Avfallsplan för framtiden

Vi måste minska mängden avfall i vårt samhälle och minska farligheten i det avfall som ändå uppstår. Detta gör vi genom att konsumera med eftertanke, återanvända och återvinna. Genom att bättre sortera ut förpackningar, tidningar och matavfall tar vi vara på naturens resurser på ett effektivare sätt. Miljön blir vinnare!

Sopkärl 


Från och med sommaren 2017 har du som villa- och fritidshusägare i Vimmerby kommun möjlighet att sortera och lämna förpackningar och tidningar, matavfall och brännbart restavfall i anslutning till den egna tomten.

Med det Gröna alternativet får du maximal service och ditt smarta miljöval gör att du får den lägsta renhållningsavgiften.

  • Grönt abonnemang är vårt standardabonnemang. För villor och fritidshus består det av två stycken flerfackskärl på vardera 370 liter. Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 var fjärde vecka. Du kan lämna åtta avfallstyper hemma i dina egna tunnor: Matavfall, tidningar, pappersförpackningar, färgat och ofärgat glas, plastförpackningar, metallförpackningar och brännbart restavfall.


Avgifterna bestäms i Vimmerby kommuns renhållningstaxa.