Villa och fritidshus

Uppdaterad: 2023-12-14 09:42:56

I januari 2024 tar kommunen över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha insamling av mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall i nära anslutning till fastigheten.

Sedan 2017 erbjuder kommunen fastighetsnära insamling av mat- och restavfall samt förpackningar via ett fyrfackssystem. De villor och fritidshus som i dagsläget inte har detta system kommer automatiskt få fyrfackskärl under 2024. Kommunen planerar för när bytet ska ske. Du som påverkas av bytet kommer få information om detta.

Frågor och svar

Varför och vad är syftet med att införa obligatoriskt fastighetsnära förpackningsinsamling? 

Nationella kartläggningar visar att hämtning av förpackningar i anslutning till bostaden är det bästa för både miljön, boendeservicen och arbetsmiljön.  

Den nya förordningen om förpackningar säger även att alla senast 1 januari 2027 ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen - Regeringen.se 

Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till samordningsvinster med kommunernas ansvar för insamling av mat- och restavfall. På sikt kommer alla hushåll att ha närmare än idag till att lämna förpackningsavfallet, vilket ger god service samtidigt som utsorteringen ökar och därmed mer materialåtervinning.

Vad innebär det för mig att ha ett fastighetsnära insamlingssystem?  

Det innebär att du i anslutning till din bostad ska kunna sortera ut ditt avfall i åtta avfallsfraktioner. Matavfall, restavfall, tidningar, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, ofärgade- och färgade glasförpackningar.  

Detta bidrar till att du endast behöver lämna de skrymmande förpackningarna på en återvinningsstation eller en återvinningscentral.  

När får alla villa- och fritidshushåll möjlighet till fastighetsnära insamling?  

Under 2024 kommer du som fastighetsägare till villa- eller fritidshushåll som idag inte har hämtning i två fyrfackskärl automatiskt få ditt nuvarande avfallskärl utbytt till två fyrfackskärl. Har du ett gult abonnemang med bara kärl 1 kommer du får ett kärl 2 utställt. Du kommer i god tid innan bytet få direktinformation.  

Kan fastighetsägare lämna sina förpackningar någon annanstans för att slippa nya kärl på tomten?  

Nej. En fastighetsägare kan inte avböja fastighetsnära insamling. Skrymmande förpackningsavfall lämnas fortfarande vid återvinningsstation eller på återvinningscentralen.  

Vad kommer det kosta? Blir det dyrare för mig?  

Förpackningar kommer även fortsättningsvis omfattas av producentansvar och förpackningsavgifter som tas ut i affären ska finansiera både insamling och återvinning av förpackningarna. Hur avgifterna kommer se ut beslutas av kommunen under hösten.  

Vilka förpackningsslag ska sorteras ut?  

Förpackningsavfall av papper, plast, metall och färgat och ofärgat glas ska sorteras och hämtas fastighetsnära. Skrymmande förpackningar av samma materialslag ska sorteras och lämnas på återvinningsstationer eller återvinningscentraler. Övrigt förpackningsmaterial som trä, textil, keramik och porslin, samlas på till exempel återvinningscentraler.  

Kan jag välja storlek på mina fyrfackskärl?

Nej, från och med december 2023 kommer endast 370 liter fyrfackskärl att användas hos villor och fritidshus. Endast befintliga kunder kommer ha kvar sina mindre kärl.