Rörligt pris

Uppdaterad: 2023-11-10 14:06:48

Avtal om rörligt pris innebär att ditt pris varierar månadsvis med elbörsen Nordpool. Du vet inte priset i förväg, men har chansen till bra elpriser.

När du jämför villkoren mellan olika elhandelsföretag är det bäst att jämföra priserna för föregående månad med varandra. Det förekommer nämligen olika varianter på referenspriser. Var noga med att jämföra inklusive elhandelsföretagets påslag och elcertifikat. Våra historiska rörliga priser hittar du här.


 

Rörligt Pris Månadsmedelspot
Våra rörliga elpriser följer prisutvecklingen på NordPool – Nordens elbörs. Rörligt elpris innebär att du betalar vårt genomsnittliga inköpspris på el och elcertifikat, plus ett påslag. Rörligt elpris fungerar ungefär på samma sätt som rörlig bankränta, med sjunkande och stigande priser. Du kommer dock att uppleva större variationer, med goda möjligheter till ett förmånligt elpris.

Till höger kan du ladda ner avtal om rörligt elpris. Om du bestämmer dig för att anta vårt erbjudande behöver du bara fylla i och sända tillbaka avtalet till adressen längst ner här på sidan. Avtalet börjar gälla från det månadsskifte som följer efter närmsta kommande hela kalendermånad. Enligt distansavtalslagen har du 14 dagars ångerfrist från det att avtalet ingås. Om du vill utnyttja ångerfristen fyller du i blanketten som finns till höger på denna sida och skickar den till oss.

Har du några frågor är du välkommen att ta kontakt med kundtjänst på 010-35​6 93 00.

Rörligt pris Timspot
Kunder med huvudsäkring lägre än 80 A kan välja att teckna ett avtal rörligt pris där priset sätts timma för timma. För detta avtal krävs att du har en elmätare som mäter elen timma för timma. Detta får du utan extra kostnad av ditt elnätsföretag när du teckat avtalet med oss. Vi kontaktar ditt elnätsföretag och anmäler att du ska ha timmätning.

För att du ska kunna tjäna på att ha ett avtal om rörligt pris på timbasis, krävs att du har möjlighet att flytta delar av din förbrukning till tider med lägre priser. Vad timspotpriserna blir kan man se på elbörsen NordPools hemsida dagen före leverans.

Om du vill teckna avtal om timspot är du välkommen att höra av dig, så skickar vi ett avtal.