För dig som bor i flerbostadshus (lägenhet)

Uppdaterad: 2023-08-29 16:02:54

I januari 2024 tar kommunen över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. Senast den 1 januari 2027 ska alla hushåll ha insamling av mat- och restavfall, förpackningar av papper, plast, glas och metall i nära anslutning till fastigheten.

Frågor och svar

Varför och vad är syftet med att införa obligatoriskt fastighetsnära förpackningsinsamling? 

Nationella kartläggningar visar att hämtning av förpackningar i anslutning till bostaden är det bästa för både miljön, boendeservicen och arbetsmiljön.  

Den nya förordningen om förpackningar säger även att alla senast 1 januari 2027 ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen - Regeringen.se 

Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till samordningsvinster med kommunernas ansvar för insamling av mat- och restavfall. På sikt kommer alla hushåll att ha närmare än idag till att lämna förpackningsavfallet, vilket ger god service samtidigt som utsorteringen ökar och därmed mer materialåtervinning.

Vad gäller för flerbostadshus som saknar fastighetsnära insamling av förpackningar?  

Fastighetsägare av flerbostadshus (inklusive brf) eller samfällighet behöver förbereda för att planera och avsätta ytor för förpackningsinsamling (papper, plast, metall och glas i två fraktioner) och också gärna för returpapper. Fastighetsägaren avgör hur det ska verkställas, exempelvis genom gemensamt utrymme i fastigheten, kärl på gården, miljöhus etc. Senast 1 januari 2027 ska fastighetsnära insamling vara på plats.  

VEMAB kommer aktivt arbeta med logistiken kring flerbostadshus under hela utbyggnadsperioden januari 2024 - december 2026. Projektledare finns om du som fastighetsägare behöver stöd och råd i hur du ska planera och strukturera upp inför omställningen. Kontakta gärna VEMAB redan nu får att komma i gång med arbetet.  

Läs mer i Avfall Sveriges handbok som ni hittar längst upp till höger på denna sida. 

Vad gäller för flerbostadshus som har fastighetsnära insamling av förpackningar i dag?  

1 januari 2024 flyttas ansvaret för insamling av förpackningar till kommunen vilket innebär att VEMAB kommer ta över all insamlingen av förpackningar från hushåll. Hämtningen kommer fortsätta på samma sätt som idag med VEMAB som utförare.  

Vi råder fastighetsägare att ha en dialog med nuvarande insamlingsentreprenör och även med VEMAB för att göra övergången så smidig som möjlig.  

Vad gäller för mig som bor i ett flerbostadshus?  

Din fastighetsägare är skyldig att senast 31 december 2026 införa fastighetsnära hämtning av förpackningar vid fastigheten.  

Ha en tät dialog med din fastighetsägare kring hur och när det nya systemet införs för att vara redo när det väl gäller.  

Finns fastighetsnära insamling i din fastighet idag så kommer den att fortsätta som tidigare.