Vimmerby Energi & Miljö AB

El

Med el gör vi allt möjligt!

Tänk vilken nytta en kWh el kan göra. Det är svårt att tänka sig hur vår vardag skulle se ut utan el.

Allmänt

Vårt elnätsföretag, Vimmerby Energi Nät AB, förvaltar elnätet i Vimmerby med omnejd. Elnätet består bl a av transformatorer, ledningar och kabelskåp. Ca 4 800 kunder är anslutna till vårt elnät.

Vårt elhandelsföretag, Vimmerby Energiförsäljning AB, säljer el till kunder i framförallt Vimmerby och Hultsfreds kommuner. Strökunder finns dock över hela landet och alla är naturligtvis välkomna. Ca 6 000 kunder köper sin el av oss idag.

Energiskatten - från elhandel till elnät

Från den 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, bara att skatten du betalar syns bredvid posten för elnätskostnader och inte elhandelskostnader.

Dina elkostnader består av tre delar:

Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.
Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.
Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 39,2 öre per kilowattimme, kWh (49 öre/kWh inkl. moms). Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 54,65 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

*Avser gällande avgiftsnivå per februari 2022.