Anslutningsavgifter

Uppdaterad: 2023-08-30 09:07:32

Alla avgifter nedan anges exkl. moms.

Permanent nyanslutning, lågspänning

Vi tillämpar schablonavgifter utifrån avstånd och kapacitet. Anslutningsavgiften avgörs från zonmodell, där fågelvägsavståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt samt önskad mätarsäkring avgör priset. Anslutningspunkten kan vara nätstation, kabelskåp eller stolpe och avståndet räknas från eventuell förstärkningspunkt. 

Avgifterna gäller 16-25A:

 Avstånd till närmaste anslutningspunkt

 Avgift (belopp exkl. moms)

0 - 200 meter

37 000 kr inkl moms

200 - 600 meter

37 500 kr inkl moms + 321 kr/m

600 - 1200 meter

166 000 kr inkl moms + 742 kr/m

1200 - 1800 meter

611 500 kr inkl moms + 465 kr/m

Från 35A och uppåt, enligt offert.

Permanent nyanslutning, högspänning

Enligt offert.

Tillfälliga serviser (byggström)

In- och urkoppling av mätarskåp

16- 63A: 5 000 kr

Beställaren håller med mätarskåp och kabel för anslutning i kabelskåp eller liknande.

Tillämpningsbestämmelser

Klicka här för ytterligare detaljer.