Anslutningsavgifter

Uppdaterad: 2023-01-25 14:58:08

Alla avgifter nedan anges exkl. moms.

Permanent nyanslutning, lågspänning

Vi tillämpar schablonavgifter utifrån avstånd och kapacitet. Anslutningsavgiften avgörs från zonmodell, där fågelvägsavståndet till närmsta möjliga anslutningspunkt samt önskad mätarsäkring avgör priset. Anslutningspunkten kan vara nätstation, kabelskåp eller stolpe och avståndet räknas från eventuell förstärkningspunkt. Inom zonen 200 meter tillämpas enhetliga schablonavgifter för genomsnittskostnaden för en anslutning. Samma anslutningsavgift gäller för alla anslutningar med samma mätarsäkring.

I zonen 200 till 600 meter, 35 – 315 A, tillämpas meterpris för den del som överstiger 200 meter upp till angivet maxpris.

 Servissäkring, A

 Max 200 meter, kr

 Max 600 meter, kr

16-25

20 000

20 000 - 40 000 (offert)

35-63

30 000

60 000 + 75 kr/m

80-125

40 000

80 000 + 100 kr/m

160

50 000

90 000 + 100 kr/m

200

60 000

100 000 + 100 kr/m

250

70 000

120 000 + 125 kr/m

315

90 000

140 000 + 125 kr/m

>315 300/A Offert

Anslutningar över 600 meter offereras från fall till fall.
Återinkoppling av abonnemang på gemensam servisledning: 500 kr.

Permanent nyanslutning, högspänning

Fast avgift: 50 000 kr
Effektavgift per ansluten kVA transformatoreffekt: 150 kr

Tillfälliga serviser (byggström)

In- och urkoppling av mätarskåp

16- 25 A: 1 000 kr
35- 63 A: 1 500 kr
> 63 A: 3 000 kr

Beställaren håller med mätarskåp och kabel för anslutning i kabelskåp eller liknande.

Tillämpningsbestämmelser

Klicka här för ytterligare detaljer.