Sortering på ÅVC

Uppdaterad: 2024-02-06 09:37:06

Sortering på Återvinningscentralen

2016 förbättrade VEMAB mottagningskraven för brännbart restavfall på ÅVC. Sedan dessa ska allt som lämnas som restavfall läggas löst i containern och allt som går att återvinna ska sorteras bort och läggas där det hör hemma. Återanvända och återvinna är alltid att föredra framför förbränning av avfall.

Det brännbara restavfallet transporteras till Tekniska Verken i Linköping där det eldas upp. Energin i avfallet tas omhand och blir till fjärrvärme och el.

Sedan 2016 har det brännbara restavfallet på ÅVC minskat med nästan 40%! Mängden avfall som lämnas som restavfall har minskat från ca 16 kg per besök till 10 kg.

Bra jobbat av alla kommuninvånare och personalen på ÅVC!

Vi har nått långt men kan bli ännu bättre. Nedan finns massor av tips för att göra sorteringen enklare!

Plastförpackningar

På återvinningscentralen märker vi ibland att det kan vara svårt att veta vilken sorts plast som ska sorteras som plastförpackning och vilken plast som ska sorteras som restavfall.

Det första, och enda, du behöver fråga dig är om plastprodukten är en förpackning eller inte? En förpackning är en produkt som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Alltså: Tänk inte plast, tänk förpackning!

Vanliga plastförpackningar är exempelvis plastpåsar, plasttuber, refillpaket, plastfolie och -film, innerpåsar i till exempel müslipaket, flaskor, burkar, dunkar och hinkar (sylt, yoghurt) och chipspåsar.

Förpackningar av plast omfattas av producentansvar och ska sorteras och lämnas i containern för plastförpackning. Den kan också lämnas på en återvinningsstation eller i facket för plastförpackningar i ditt fyrfackskärl. Förpackningarna behöver inte vara rengjorda men tömda på sitt innehåll.

Under 2020 samlades 13,41 kg plastförpackningar in per person i Vimmerby kommun enligt statistik från Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB (FTI). Det är betydligt bättre än genomsnittet i Sverige som var 8,7 kg per person. Men vi kan bli ännu bättre!

Plastförpackningarna hanteras och återvinns av FTI. De har en stor anläggning i Motala dit förpackningarna transporteras för att tvättas och sorteras för vidare återvinning inom plastindustrin.

Plastprodukter som inte är förpackningar ska sorteras som restavfall. Exempel är plastpulkor, vattenslangar, trädgårdsmöbler, presenningar, tvättkorgar, förvaringslådor, videoband mer mera.

Pappersförpackningar

Papper är ett material som går utmärkt att återvinna till nytt papper. En pappersfiber kan i genomsnitt användas 7 ggr innan den är utsliten och får gå till förbränning. Förpackningen återvinns till nya förpackningar, exempelvis pizzakartonger och pastapaket.


 
Vad sorteras som Pappersförpackningar?

Exempelvis pasta- och flingpaket, mjölk- och juiceförpackningar, socker- och mjölpåsar, äggkartonger, hundmatsäckar, pappersbärkassar, omslagspapper, spik- och skruvaskar, wellpappförpackningar med mera. En förpackning är en produkt som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera eller presentera en vara. Pappersförpackningar kan också slängas på en återvinningsstation eller i facket för pappersförpackningar i ditt fyrfackskärl.

 
Tänk på att kuvert och postit-lappar sorteras som restavfall. Limmet på dessa ställer till det i återvinningsprocessen.


 
Wellpapp

Pappersförpackningar av wellpapp, exempelvis större wellpapplådor från TV, stereo, möbler med mera är ofta för stora att lämna som pappersförpackningar. Wellpapp lämnas i en större öppen container på ÅVC. Wellpapp är en vågig papp, ofta med pålimmat papper på sidorna.
 
I Vimmerby samlar vi in något fler pappersförpackningar än genomsnittet i Sverige. 17,38 kg per person jämfört med snitt i Sverige på 16,9 kg per person. Utöver detta samlar vi in ca 9 kg wellpapp per person och år på ÅVC. Bra men kan bli ännu bättre!

Glasförpackningar

Glas är ett material som går utmärkt att återvinna till nytt glas. En glasförpackning kan återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora kvalitet. Förpackningen återvinns främst till nya glasförpackningar men kan också blir glasull (isolering) och skumglas (grundförstärkning vid byggnation av hus och vägar).

 
Vad sorteras som Glasförpackning?

Flaskor och burkar av glas, exempelvis syltburkar, saftflaskor, vinflaskor, ölflaskor utan pant mm. Glasförpackningar ska sorteras i ofärgade och färgade förpackningar. En förpackning är en produkt som används för att för att innehålla, skydda, hantera, leverera eller presentera en vara. Glasförpackningar kan också slängas på en återvinningsstation eller i de olika facken för glasförpackningar i ditt fyrfackskärl.
 
Tänk på att glas som inte är en förpackning, te x dricksglas, ugnsformar, vaser, fönsterglas och liknande inte sorteras som förpackningar. Dessa ska lämnas till ÅVC. Gäller även glödlampor och andra ljuskällor.
 
I Vimmerby samlar vi in lika mycket glasförpackningar som genomsnittet i Sverige, drygt 22 kg per invånare och år. Bra men kan bli ännu bättre!

Metallförpackningar

Metall är ett material som går utmärkt att återvinna. En metallförpackning kan återvinnas hur många gånger som helst utan att förlora kvalitet och kan användas för att göra nya produkter av metall. 75 % energi sparas genom att återvinna en förpackning av stål jämfört med att göra nytt stål! 


Vad sorteras som Metallförpackning?

Konservburkar, lock till burkar, aluminiumfolie, kapsyler, tuber av metall mm. En förpackning är en produkt som används för att för att innehålla, skydda, hantera, leverera eller presentera en vara. Metallförpackningar kan också slängas på en återvinningsstation eller i facket för metallförpackningar i ditt fyrfackskärl.
 
På ÅVC sorteras metallförpackningarna tillsammans med övrigt metallskrot.
 
I Vimmerby samlar vi in mer metallförpackningar än genomsnittet i Sverige, 2,6 kg per invånare och år jämfört med snittet i Sverige på 1,8 kg. Bra men kan bli ännu bättre!
 

Tidningar/returpapper

Papper är ett material som går utmärkt att återvinna. En pappersfiber går att återvinna 5-7 ggr innan den är utsliten och skickas till förbränning. Energibesparingen vid användning av återvunnen returfibrer är 70 procent, jämfört med användning av ny fiber vid tillverkning. I Sverige återvinns tidningar mest till toalett- och hushållspapper.
 
Vad sorteras som tidningar/returpapper?
Dags- och veckotidningar, tidskrifter, kataloger (postorder-, telefon- och resekataloger), reklamblad, broschyrer, kontorspapper, skriv- och ritpapper och pocketböcker. Häftklamrar, spiraler och dylikt behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.
 
Tidningar/returpapper kan också slängas på en återvinningsstation eller i facket för tidningar i ditt fyrfackskärl.
 
Tänk på att post-it-lappar och kuvert sorteras som restavfall. Lim och plast från dessa får maskinerna i återvinningen att kladda och hindrar en optimal återvinning. 
 
I Vimmerby samlar vi in mer tidningar/returpapper än genomsnittet i Sverige, 19,14 kg per invånare och år jämfört med snittet i Sverige på 13,6 kg. Bra men kan bli ännu bättre!

Böcker

Nu gör Vimmerby ÅVC ytterligare en insats för miljön. Gamla böcker med hård pärm har tidigare sorterats som restavfall. Fr o m våren 2021 har vi en container för insamling av böcker med hård pärm som går till återvinning. Dom först två månaderna har vi samlat in ca 5 ton böcker, (pocketböcker med mjuk pärm läggs bland tidningar).

Ännu bättre är det förstås om böckerna i första hand kan återvinnas igen. På ÅVC har vi en plats där man kan lämna böcker som man kan tänka sig att skänka till andra kunder. Det heter Bokskjulet – Ge och Ta. Bra säljbara böcker kan också lämnas till Återbruket.

Hur återvinns böckerna?

Under många år har man eldat upp alla böcker som inte längre är brukbara. Nu skickar vi istället vidare dem till pappersbruk där man kan plocka bort den hårda pärmen från pappret och därmed återvinna materialet som blir nytt pappersfiber.
I första steget krossas böckerna för att pappret ska kunna separeras i största möjliga mån från övrigt material. Pappret löses därefter upp i något som kallas pulpen, en typ av bassäng som är försteget till en pappersmaskin. Detta görs för att få bort exempelvis plast eller annat material från pappret. Materialet skiktas sedan för att det nya pappersfibret ska kunna skapas.

Visste du att papper faktiskt kan materialåtervinnas upp till sju gånger innan pappersfibrena är förbrukade?

Impregnerat trä

Trävirke som används till altaner, trädäck, staket och liknande är ofta impregnerade för att stå emot väder och vind under en längre tid. Ofta är virket i en grön eller brun nyans. I trädgårdar har man ibland också använt impregnerade slipers eller telefonstolpar som avskiljare mellan gångar och gräsmatta.
 
På ÅVC ska allt impregnerat trä sorteras ut och lämnas på en speciell plats. Har man stora mängder ska man kontakta personal. 
 
Impregnerat trä körs till en speciell anläggning där det krossas och eldas under kontrollerade former för att undvika att gifter sprids i naturen. Energin tas omhand och blir värme och el.
 
Tänk på att även gammalt ruttet trä från altaner och liknande kan vara impregnerat.
 
Under 2020 samlade vi in ca 120 ton impregnerat trä på ÅVC.

Aska

Aska från ved- och pelletseldning kan lämnas på ÅVC. Där finns en särskild behållare för detta. Det är viktigt att aska hunnit svalna helt innan den körs till ÅVC. Lagra den i en plåthink med lock utomhus på ett ej brännbart underlag i minst 7 dagar för att vara helt säker på att den svalnat helt.
 
Visste du att askan med fördel kan användas som gödning i trädgården? På nätet finns mycket information om hur den kan användas.
 
Askan som lämnas på ÅVC körs sedan till Tekniska Verken i Linköping där den deponeras på en askdeponi.

Gips

Gipsavfall lämnas i en särskild behållare på ÅVC. Det skall vara rena gipsmaterial som lämnas i behållaren, t ex gipsskivor och gipsfigurer. Återvunnet gips kan användas inom gipsindustrin, svavel som tillskott för jordbruksnäringen och som tillskott i betongtillverkning. Gipset körs till Tekniska Verken i Linköping där det omlastas inför vidare återvinning. 2020 samlades det in 86.42 ton gips på ÅVC

Vanliga fel sorteringen:

Det är bara rent gips som kan återvinnas. Är det gips på kakel, reglar, plastmatta och liknande så ska detta sorteras  tillsammans med isolering till deponi.

Vitvaror

Alla typer av vitvaror kan lämnas på ÅVC. Vitvarorna delas upp mellan kyl & frys och övriga vitvaror som spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare, torkskåp, spishällar, manglar, köksfläktar och ugnar. Vitvaror omfattas av producentansvar vilket innebär att producenterna ansvarar för återvinningen och att man som kund betalar för återvinningen när man köper nya vitvaror.
 
Kyl & frys innehåller köldmedium och kompressorolja som är skadliga för miljön. Dessa tas omhand vid återvinningen och övriga delar materialåtervinns eller återvinns som energi genom förbränning.
 
Under 2020 så lämnades drygt 1 000 kyl & frys och drygt 1 800 vitvaror på ÅVC. 
 
Vi är tacksamma om vitvaror ställs snyggt och prydligt i rader när de lämnas. Tänk också på att ha med bärhjälp.

Elektriskt och elektroniskt avfall

Allt avfall som har sladd eller batteri är ett elektriskt eller elektroniskt avfall, eller el-avfall som vi kallar det. El-avfall omfattas av producentansvar vilket innebär att producenterna ansvarar för återvinningen och att man som kund betalar för återvinningen när man köper nya elprodukter..

El-avfall kan innehålla både miljöfarliga och värdefulla delar, t ex olika typer av ädelmetaller. Därför är det viktigt att sortera ut el-avfallet och lämna in det på ÅVC. El-avfallet skickas sedan till olika förbehandlingsanläggningar där el-avfallet saneras från miljöfarliga delar och värdefulla metaller tas omhand. Delarna går därefter vidare till återvinning och energiutvinning.

I Vimmerby samlade vi under 2020 in ca 150 ton el-avfall vilket motsvarar ungefär 10 kg per person.

Batterier & ljuskällor

Batterier och ljuskällor kan innehålla både värdefulla metaller och miljöfarliga tungmetaller. Därför är det viktig att dessa sorteras ut och lämnas på rätt plats så att metallerna kan återvinnas och det miljöfarliga tas omhand. Batterier och ljuskällor omfattas av producentansvar vilket innebär att producenterna ansvarar för återvinningen och att man som kund betalar för återvinningen när man köper nya.

Alla typer av batterier (även bilbatterier) och ljuskällor kan lämnas på ÅVC. Små ljuskällor kan också lämnas på biblioteket i Vimmerby. På återvinningsstationerna finns batteriholkar. Villor och fritidshus som har gröna och gula abonnemang kan också beställa en lamp- och batteribox som töms i samband med sophämtning. Tänk på att boxen endast ska hängas ut på kärlet när den behöver tömmas. Övrig tid ska den förvaras inne.

Under 2020 lämnade Vimmerbyborna in 2,1 ton lysrör, 1,3 ton ljuskällor, 4 ton småbatterier och 15,6 ton bilbatterier till ÅVC. Bra jobbat!

Invasiva växter

Avfall från invasiva växter ska packas i väl förslutna transparanta säckar och sedan slängas i containern för restavfall på ÅVC.

Om man har en mindre mängd invasiva växter lägger man det i en plastpåse och slänger påsen i restavfall i sopkärlet.
 
OBS! Kör aldrig invasiva växter löst på en släpkärra. 
 
Det viktigaste av allt:
Släng ALDRIG invasiva växter i naturen.

Läs mer om invasiva växter på Vimmerby kommuns hemsida. 

 

På ÅVC finns personal som kan allt om sortering så passa på att fråga när du besöker oss eller ring innan på 010-356 95 50!

 

Det avfall som ska återvinnas sorteras i:

Tips: Sök på sidan med Ctrl + F

 • Elektriskt och elektroniskt avfall
 • Farligt avfall
 • Matolja
 • Vitvaror (ej kylmöbler)
 • Kylmöbler
 • Soffor och sängar
 • Resårmöbler
 • Textilier
 • Ljuskällor (lysrör, lågenergilampor och glödlampor)
 • Metall-, plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar
 • Tidningar
 • Böcker
 • Wellpapp
 • Metallskrot
 • Trä
 • Impregnerat trä
 • Grenar och kvistar (max 25 cm i diameter)
 • Trädstammar (över 25 cm i diameter)
 • Komposterbart trädgårdsavfall
 • Asbesthaltigt avfall (mindre mängder) - OBS inplastat
 • Restavfall till förbränning
 • Aska
 • Gips
 • Mjukplast
 • Täckmassor
 • Isolering

Elektriskt och Elektroniskt avfall
Exempel: Dator, skrivare, skärm, telefon, TV, video, stereo, laddningsbara verktyg, ljuskällor, industrielektronik mm. Det vill säga allt med sladd eller batteri.

Farligt avfall
Exempel: Spillolja, bensin, lösningsmedel, färgrester, kemikalier, glykol, rengöringsmedel, syror, sprayflaskor, kvicksilvertermometer, bekämpningsmedel mm.

Matolja
Exempel: Flytande matoljor, rapsolja, matolja. 

Batterier (små)
Exempel: Alla engångs- eller uppladdningsbara batterier under 3,5 kg. All information om batterier hittar du på www.batteriatervinningen.se.

Startbatterier
Exempel: Bilbatterier eller större blybatterier. Även startbatterier till traktorer och liknande.

Vitvaror (ej kylmöbler)
Exempel: Alla vitvaror, dvs. spisar, tvättmaskiner, diskmaskiner, torktumlare, torkskåp, spisfläktar, manglar mm.

Kylmöbler
Exempel: Kylskåp, frysskåp, frysbox mm.

Soffor och sängar
Exempel: Resårsäng, soffor, fåtöljer med fjädrar.

Ljuskällor
Exempel: Glödlampor, lågenergilampor, lysrör, ledlampor mm.

Pappersförpackning
Mjölkpaket, pastapaket, hundmatsäck, toarulle, skokartong, papperspåse mm.

Plastförpackning
Plastflaska, plastburk, plastfolie, plastpåsar, plastdunk mm.

Metallförpackning
Konservburk, tub, kapsyl, mm.

Glasförpackningar
Flaskor och burkar av glas. OBS! Sorteras i färgat och ofärgat glas.

Returpapper
Exempel: Tidningar, kontorspapper, broschyrer, kataloger, reklam, pocketböcker med mjuk pärm mm.

Böcker
Böcker med hård pärm.

Wellpapp
Exempel: Lådor av wellpapp.

Metallskrot
Exempel: Cyklar, bildelar, metallrör och liknande.

Trä
Exempel: Virke, lastpallar, målade brädor, brädor med spik m.m.

Impregnerat trä
Exempel: Slipers, trallgolv mm.

Grenar och kvistar (max 25 cm i diameter)
Exempel: Grenar, kvistar, ris från trädgården.

Trädstammar (över 25 cm i diameter)
Exempel: Trädstammar från trädgården

Komposterbart trädgårdsavfall
Exempel: Gräs, frukt, ogräs, löv m.m.

Asbesthaltigt avfall (enstaka skivor och rör)
Exempel: Eternitskivor, rör mm.

Asbest som lämnas på ÅVC ska vara inplastat med förslutande tejp eller i en kraftig plastsäck som är försluten. 

Enstaka skivor och rör från hushåll tas emot kostnadsfritt på Återvinningscentralen. Avfallet ska läggas i avsedd container av kunden. Vid större mängder kan kontakt tas med entreprenörer som har tillstånd att ta omhand och transportera farligt avfall. Ring gärna återvinningscentralen för mer info. 

Restavfall till förbränning
Restavfall som inte är återvinningsbart men brännbart. Exempelvis ska alla förpackningar, tidningar, mjukplast och wellpapp sorteras bort innan man kan kasta avfallet i restavfallet. Tänk på att avfallet ska lämnas löst utan emballage.
 
Exempel: Ej återvinningsbar plast, ej återvinningsbart papper, mattor, dynor, kuddar, frigolit, strö från smådjurens burar.

 


Aska
Exempel: Askor från vedeldning och pelletseldning från hushåll (ej oljeförbränning). Inga säckar eller andra emballage får läggas tillsammans med askan. Likaså måste askan vara kall när den lämnas.

Gips
Exempel: Gipsplattor

Mjukplast
Exempel: Plastsäcken som du transporterade ditt sorterade avfall i

Täckmassor
Exempel: Grus, jord, tegel, glas, porslin och betong.

Isolering
Exempel: Gullfiber, mineralull, stenull

Slaktavfall
Vilda djur omfattas inte av kravet på insamling och destruktion, under förutsättning att ingen misstanke om smittsam sjukdom finns. Vid misstanke om att ett vilt djur bär på smittsam sjukdom bör Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) kontaktas.

Slaktavfall från vilt till exempel älg eller rådjur får ligga kvar på fallplatsen i skogen, gärna långt in i skogen för att inte orsaka olägenhet eller locka in rovdjur till bebyggelsen. Slaktavfallet bör dock inte samlas ihop och tippas på ett och samma ställe i stora volymer. Rester av ben och dylikt grävs med fördel ner, men tänk på att fråga markägaren om godkännande för nedgrävningen. Om stora volymer grävs ner bör nedgrävningsplatsen flyttas med jämna mellanrum.

Slaktavfall tas ej emot på Vimmerby Återvinningscentral.

 

Video: ftiab.se