Producera egen el

Uppdaterad: 2021-01-12 11:30:16

Har du funderingar på att producera din egen el? Nedan följer lite förutsättningar.

Allmänt

Produktionsanläggningen ska vara CE-märkt och den ska installeras med fast anslutning på rätt sätt. En behörig elinstallatör måste kontakta elnätsföretaget genom en föranmälan innan anläggningen kopplas in. Det är elnätsföretaget som bestämmer om den producerande utrustningen få anslutas till elnätet.

För mikroproducenter erbjuder vi oss tillsvidare att köpa överproduktionen till Nordpools timspot plus 16 öre/kWh exkl. moms. Påslaget gäller upp till en inmatning på max 10 000 kWh under de första 12 månaderna. Den inmatning som överstiger 10 000 kWh/år, samt all inmatning efter de första 12 månaderna, ersätts med Nordpools timspot (utan avdrag). I påslaget ingår ersättning för eventuella ursprungsgarantier. En förutsättning är att du också köper ditt behov av el av oss. Hör av dig till oss om du är intresserad så skickar vi ett avtal. Om du vill få elcertifikat och ursprungsgarantier för den el du producerar måste du registrera anläggningen hos Energimyndigheten.

Elnätsföretaget ska betala ersättning för den sk nätnyttan för den el som matas in på elätet. Vimmerby Energi & Miljö AB betalar 4 öre/kWh exkl. moms.

Det kan behövas bygglov eller annat tillstånd. Kontakta din kommun.

Mikroproducent (nettokonsument)

Det vanligaste sättet att producera el för hemmabruk, sk mikroproduktion, är vind- och solel. Din produktionsanläggning kräver huvudsäkring om max 63 A och är på max 43,5 kW.

All den el som din anläggning producerar kommer dig till godo och elen från elnätet stöttar upp så mycket som det behövs. Eventuellt överskott kommer att matas in på elnätet. Elnätsföretaget bekostar och byter din elmätare till en som kan mäta el timvis i båda riktningarna. Om du säljer överskottsel och ersättningen understiger 30 000 kr per år exkl. moms är du befriad från moms.

Kommersiell producent (nettoproducent)

Skulle din anläggning vara så stor att du blir nettoproducent måste du ha ett separat inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemanget kommer att timmätas och du kan då delta i handeln och sälja din el och dina elcertifikat till valfritt elhandelsföretag. Du kommer att debiteras en anslutningsavgift för inmatningsabonnemanget och en årlig avgift för mätning och rapportering. Återkom till oss för prisuppgifter.

Nettodebitering/Skattereduktion

Nettodebitering konstateras inte förenligt med EU:s regler om mervärdesskatt. Istället infördes en möjlighet till skattreduktion fr o m 2015-01-01. Skattereduktionen gäller produktionsanläggningar som har en säkring om högst 100 ampere. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybara el som har matats in på elnätet under året, om motsvarande mängd el har köpts tillbaka. Skattereduktionens storlek är 60 öre per kilowattimme. Högst 30 000 kilowattimmar per år kan ligga till grund för skattereduktionen. Det innebär att mikroproducenten som mest kan få tillbaka ca 18 000 kr per år. Sök på "mikroproduktion" på Skatteverkets hemsida eller klicka här mer mer information.

Nyttiga länkar och dokument

Till höger hittar du information från Elsäkerhetsverket om vind- och solel.

Energimyndigheten (för bl a investeringsbidrag och elcertifikat)