Producera egen el

Uppdaterad: 2023-10-19 12:12:55

Har du funderingar på att producera din egen el? Nedan följer lite förutsättningar.

Allmänt

Produktionsanläggningen ska vara CE-märkt och den ska installeras med fast anslutning på rätt sätt. En behörig elinstallatör måste kontakta elnätsföretaget genom en föranmälan innan anläggningen kopplas in. Det är elnätsföretaget som bestämmer om den producerande utrustningen få anslutas till elnätet.

Elnätsföretaget ska betala ersättning för den sk nätnyttan för den el som matas in på elnätet. Vimmerby Energi & Miljö AB betalar 4 öre/kWh exkl. moms.

Det kan behövas bygglov eller annat tillstånd. Kontakta din kommun.

För mikroproducenter erbjuder vi oss tillsvidare att köpa överproduktionen till Nordpools timspotspris. Som kund ska du även överföra ev ursprungsgarantier till elhandelsbolaget. En förutsättning är också att du köper ditt behov av el av oss. Hör av dig till oss om du är intresserad så skickar vi ett avtal. Om du vill få elcertifikat och ursprungsgarantier för den el du producerar måste du registrera anläggningen hos Energimyndigheten.

Mikroproducent (nettokonsument)

Det vanligaste sättet att producera el för hemmabruk, sk mikroproduktion, är vind- och solel. Din produktionsanläggning kräver huvudsäkring om max 63 A och är på max 43,5 kW.

All den el som din anläggning producerar kommer dig till godo och elen från elnätet stöttar upp så mycket som det behövs. Eventuellt överskott kommer att matas in på elnätet. Elnätsföretaget bekostar och byter din elmätare till en som kan mäta el timvis i båda riktningarna. Om du säljer överskottsel och ersättningen understiger 30 000 kr per år exkl. moms är du befriad från moms.

Kommersiell producent (nettoproducent)

Skulle din anläggning vara så stor att du blir nettoproducent måste du ha ett separat inmatningsabonnemang. Inmatningsabonnemanget kommer att timmätas och du kan då delta i handeln och sälja din el och dina elcertifikat till valfritt elhandelsföretag. Du kommer att debiteras en anslutningsavgift för inmatningsabonnemanget och en årlig avgift för mätning och rapportering. Återkom till oss för prisuppgifter.

Reglerna i korthet

  • Det är bara din inkomstskatt som påverkas om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet. Det beror på att att din anläggnings installerade toppeffekt sannolikt kommer att ligga lägre än 255 kilowatt. Då behöver du inte betala energiskatt på el.
  • Du behöver inte registrera dig för moms, förutsatt att du inte att har en försäljning på 30 000 kronor eller mer före moms.
  • Du behöver inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Sök på "mikroproduktion" på Skatteverkets hemsida eller klicka här mer mer information.

Nyttiga länkar och dokument

Till höger hittar du information från Elsäkerhetsverket om vind- och solel.

Energimyndigheten (för bl a elcertifikat och ursprungsgarantier)