Miljö

Uppdaterad: 2024-06-20 09:49:26

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Det har regeringen slagit fast och för att nå dit måste alla hjälpas åt. På Vimmerby Energi & Miljö AB har vi under många år jobbat för att bli helt fossilfria och sedan 2018 kommer all vår fjärr- och närvärmeproduktion från förnybara energikällor. Bränslet vi använder kommer från närområdet. Radien för in- och utgående transporter ligger på cirka 5-6 mil. Avfallet som uppstår, det vill säga aska, sprids i skogen som näring till nya träd. Tillsammans gör vi skillnad.

I centralorten har Vimmerby Energi & Miljö AB ett omfattande värmenät som försörjer flertalet byggnader med värme. Nära 100 % av samtliga lägenheter och lokaler är anslutna till fjärrvärmenätet, liksom mer än 75 % av villorna. Vidare är flera industrier anslutna till nätet. Fjärrvärmeproduktionen sker i normalfallet uteslutande med olika former av biobränsle som flis, biogas och bioolja.

Bränslenas ursprung 2022

VEMAB använder främst skogsbränslen för sin värmeproduktion. Vi använder också en del bioolja. Skogsbränslet har sitt ursprung i Sverige och kommer normalt från östra Götaland. Råvaror för tillverkning av bioolja har varierande ursprung. 2022 kom råvarorna från dessa länder: Tyskland, Polen, USA, Taiwan, Nederländerna, Vietnam, Malaysia. Biogasen kommer från reningsverket i Vimmerby. 

Under 2021 var utsläppet av fossil koldioxid från värmeproduktionen 0,098 % av den totala värmeproduktionen i Vimmerby.

Närvärme

För att minska klimatpåverkan har närvärme byggts i några av kommunens tätorter, Frödinge, Gullringen, Storebro och Södra Vi. Närvärmen produceras till 100 % av biobränslen och produktionen har minskat både koldioxidutsläpp och stoftutsläpp från vedpannor, vilket medför friskare luft lokalt och mindre klimatpåverkan globalt sett. Närvärmen sparar cirka 5 600 ton CO2 årligen.
 
Restprodukterna från förbränningen dvs. askan återförs till skogen och ingår därför i ett naturligt kretslopp.