Bli auktoriserad insamlare av returpapper

Uppdaterad: 2023-11-10 14:21:35

Du som vill bli auktoriserad avfallsentreprenör

Kan vi fortsätta att erbjuda hämtning av returpapper när producentansvaret upphör? Svar Ja – förutsatt att du följer våra villkor och att ni är godkända, det vill säga auktoriserade av oss.
Som du säkert känner till har regeringen bestämt att producentansvaret för returpapper ska upphöra och övertas av respektive kommun vid årsskiftet 2021/2022. I Vimmerby kommun hanteras det kommunala renhållningsansvaret av Vimmerby Energi & Miljö AB (VEMAB). Det innebär att vi på VEMAB, från och med 1 januari 2022, även sköter insamling och återvinning av returpapper.
Med returpapper menas tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter. Eftersom returpapper numera räknas som kommunalt avfall får kunderna endast anlita godkända/auktoriserade entreprenörer för hämtning av returpapper.

Krav och villkor

Vi ser gärna att du som redan hämtar returpapper fortsätter med det, men kom ihåg att ansöka om att bli entreprenör inom auktorisationssystemet "Hämtning av returpapper hos flerfamiljshus och verksamheter".
Här är några exempel på krav och villkor:

  • Du tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själva priset men ska hålla dig inom maxtaxan (den årliga avfallstaxan).
  • Du har rätt att sälja returpappret på den fria marknaden.
  • Du får betalt av kunden och av dem som köper returpapper av er.
    VEMAB betalar alltså inte för er tjänst.
  • Varje månad redovisar du till oss hur mycket returpapper du har samlat in och varifrån det kommer.


Var hittar kunden auktoriserade leverantörer?

På vår webbplats presenterar vi alla auktoriserade leverantörer. Sidan uppdateras så fort en leverantör blivit godkänd.
Insamling av returpapper

Lista auktoriserade insamlare

Ansökan om auktorisation

För ansökningshandlingar, skicka e-post till:
vimmerby.energi@vemab.se