Har du klagomål?

Uppdaterad: 2023-11-10 13:51:04

Klagomålshantering

Är du missnöjd med vårt bemötande, våra tjänster eller produkter vill vi att du talar om det för oss. Det är en viktig del i vårt arbete med ständiga förbättringar. Det är bra om du har dina kunduppgifter och eventuellt underlag i ärendet tillgängliga. Du kan lämna klagomål eller synpunkter på flera sätt:

  • Via kontaktformuläret under "Kontakt" ovan
  • Via telefon: 010-356 93 00
  • Via mail: vimmerby.energi@vemab.se
  • Via brev: Vimmerby Energi & Miljö AB, 598 81 VIMMERBY

Klagomål registreras, utreds och åtgärdas. 

Om vi inte kommer överens

Om vi inte kommer överens är nästa steg att du lämnar in en reklamation. Har du ersättningsanspråk till följd av ekonomisk skada, samt person- eller sakskada, tar du med dessa i reklamationen.

Ytterligare information och tvistlösning

Det finns ett antal opartiska instanser som du kan vända dig till för information och tvistlösning: