Hur fungerar fjärrvärme?

Uppdaterad: 2024-06-20 09:44:29

Vårt ledningssystem består att två ledningar – en framledning och en returledning.

Vattnet cirkulerar och värms på värmeverket Södra Näs på Blomgatan. Du som fastighetsägare behöver en värmeväxlare. I värmeväxlaren förs värmen i vårt vatten över till vattnet i ditt värmesystem. Värmeväxlaren värmer även ditt tappvarmvatten. Har du en modern värmeväxlare växlas värmen vart efter det tappas. Du har obegränsad tillgång till varmvatten!

Om du får problem med din värmeväxlare är det en VVS-installatör du ska kontakta.

Så här funkar fjärrvärme