Vimmerby Energi & Miljö AB

Vatten & Avlopp

Allmänt

Vi leverar vårt viktigaste livsmedel till kommuninnevånarna - vatten!

Vårt verksamhetsområde omfattar bl.a. vattenverk och vattenreservoarer, reningsverk, pumpstationer och ledningsnät.

Vimmerby Vattenlaboratorium utgör också en del av den vår verksamhet. Dess roll är dock av en mer självständig natur än vår övriga verksamhet, bl.a. beroende på de aktuella ackrediterings-kraven (SWEDAC: nr: 2025).

I Vimmerby Vattenlaboratoriums åtaganden ingår bland annat provtagning i t.ex. recipienter (vattendrag, dammar etc), reningsverk och grundvatten-täkter. Vimmerby vattenlaboratorium utför och förmedlar dessutom vattenprover till Eurofins, Lidköping.