Vatten & Avlopp

Uppdaterad: 2022-02-16 14:48:12

Allmänt

Vi leverar vårt viktigaste livsmedel till kommuninnevånarna - vatten!

Vårt verksamhetsområde omfattar bl.a. vattenverk och vattenreservoarer, reningsverk, pumpstationer och ledningsnät.

Vimmerby Vattenlaboratorium utgör också en del av den vår verksamhet. Dess roll är dock av en mer självständig natur än vår övriga verksamhet, bl.a. beroende på de aktuella ackrediterings-kraven (SWEDAC: nr: 2025).

I Vimmerby Vattenlaboratoriums åtaganden ingår bland annat provtagning i t.ex. recipienter (vattendrag, dammar etc), reningsverk och grundvatten-täkter. Vimmerby vattenlaboratorium utför och förmedlar dessutom vattenprover till Eurofins, Lidköping.

Ledningsvisning

Ska du göra grävarbeten och behöver veta var våra el-, fjärrvärme-, närvärme- eller vatten/avloppsledningar ligger? Beställning görs på www.ledningskollen.se. Antingen ber du din entreprenör göra detta eller så registrerar du dig själv som privatperson. Det är enkelt och på så sätt kommer även den som äger eventuella telefonledningar att få informationen.

Om vi behöver komma ut på plats och markera vad ledningarna går gör vi det helgfria tisdagar och torsdagar, så tänk på att vara ute i god tid.

Tänk på att du blir ersättningsskyldig om du skadar en ledning där vi inte hjälpt till.