Dina rättigheter

Uppdaterad: 2023-07-07 08:23:20

Ellagen

Som konsument har du rättigheter enligt 11 kapitlet i ellagen. Bland annat finns regler kring:

  • Avtalsvillkor i förhållande till ellagen
  • Avbrytande av elöverföring på grund av t ex utebliven betalning
  • Avisering om planerade strömavbrott
  • Rätten till avbrottsersättning
  • Vad ett avtal med ett elhandelsföretag resp. elnätsföretag ska innehålla
  • Förutsättningarna vid olika betalningssätt
  • Villkors- och prisförändringar i avtal med ett elhandelsföretag
  • Information om rättigheter, klagomålshantering och vart man vänder sig för tvistlösning
  • Byte av elhandelsföretag och slutfaktura

Mer information om vad ovanstående innebär hittar du i dokumentet till höger. Vill du läsa hela ellagen hittar du den t ex på www.notisum.se.