Gatubelysning

Uppdaterad: 2023-11-10 14:05:34

På uppdrag av Vimmerby kommun sköter vi den kommunala gatubelysningen i vår kommun. Tre gånger per år gör vi en översyn och byter de lampor som är trasiga. Vi har bara i undantagsfall möjligheten att byta enstaka lampor, men naturligtvis reparerar vi t ex en påkörd stolpe så fort det går. På uppdrag byter vi även till energisnålare armaturer och lampor för att minska den mängd el som går åt till belysningen.

Släckning av gatubelysning nattetid

Det successiva arbetet med att ställa om tiderna för kommunens trafikbelysning är nu genomförd i större delen av kommunen. Den genomförda justeringen innebär att ungefär varannan ljuspunkt är släckt under särskilda tider enligt nedan. 

Tider då belysningen kommer vara reducerad:

  • Vardagar: delvis släckt 24:00-07:00, övrig tid full belysning efter skymning.
  • Helger: delvis släckt 02:00-07:00, övrig tid full belysning efter skymning. 

Felanmälan

Felanmälan gör du till oss på 010-356 93 00 eller via kontaktformuläret på denna sida. Observera att det på genomfartsleder normalt är Trafikverket som ansvarar för belysningen. Deras stolpar är markerade med en blå fyrkant. Trafikverket når du på 0771-921 921.