Gatubelysning

Uppdaterad: 2021-10-05 10:47:33

På uppdrag av Vimmerby kommun sköter vi den kommunala gatubelysningen i vår kommun. Tre gånger per år gör vi en översyn och byter de lampor som är trasiga. Vi har bara i undantagsfall möjligheten att byta enstaka lampor, men naturligtvis reparerar vi t ex en påkörd stolpe så fort det går. På uppdrag byter vi även till energisnålare armaturer och lampor för att minska den mängd el som går åt till belysningen.

Släckning av gatubelysning nattetid

Sedan i början av november 2017 har nattsläckning av varannan eller var tredje lampa upphört. Alla kommunal gatubelysning lyser sedan dess under dygnets alla mörka timmar.

Felanmälan

Felanmälan gör du till oss på 0492-76 93 00 eller via kontaktformuläret på denna sida. Observera att det på genomfartsleder normalt är Trafikverket som ansvarar för belysningen. Deras stolpar är markerade med en blå fyrkant. Trafikverket når du på 0771-921 921.