Undantag och dispenser

Uppdaterad: 2023-02-13 14:07:09

Undantag kring hushållsavfall

Den 1 januari 2015 började de nya föreskrifterna för avfallshantering att gälla.

I vissa fall kan man få undantag från föreskrifterna, exempelvis uppehåll i hämtning, gemensam behållare med grannen eller eget omhändertagande av vissa typer av avfall.  Ansökan ska då lämnas till kommunens miljö- och byggnadsnämnd.

Läs mer om vilka typer av undantag som är möjliga och hur ansökan går till på kommunens hemsida. Klicka här.