Återvinningscentralen

Uppdaterad: 2024-07-01 14:00:38

 

Sortering på återvinningscentralen

För att förbättra sorteringen av det avfall som lämnas på återvinningscentralen så ska alla säckar och andra emballage tömmas och sorteras. Säckar, eller annat emballage, ska bara användas för att forsla avfallet i och alltså tömmas i rätt container på återvinningscentralen. Har man inte sorterat redan hemma ska sortering ske på återvinningscentralen innan det lämnas på avsedd plats. Avfall som kan återanvändas eller återvinnas, exempelvis förpackningar och tidningar, ska sorteras ut och lämnas på avsedd plats. 

Vid frågar och funderingar kan ni alltid vända er till vår kunniga personal som alltid finns tillgänglig på anläggningen. 

Goda resultat

Vi ser att sedan 2016, när vi införde tydligare sorteringskrav gällande brännbart grovavfall, har mängden avfall till förbränning minskat från ca 16 kg per besök till ca 10 kg. Totalt innebär det en minskning med nästan 300 ton per år!

Allmänt

Telefon till Återvinningscentralen: 010-356 95 50

Klicka här för en vägbeskrivning till Återvinningscentralen. Adressen är Snokebovägen 410.

På återvinningscentralen kan allt grovavfall som uppstår i ett hushåll lämnas. Hushållsavfallet, som man lägger i sopkärlet, ska dock samlas in i kommunens regi var 14:e dag och ska inte köras till återvinningscentralen. Har man en bostad eller ett företag där hushållsavfall uppstår ska man också ha ett renhållningsabonnemang.

Tänk på att sortera avfallet redan när du lastar avfallet på släpkärran. Man slipper så mycket jobb på återvinningscentralen att det kan vara värt att lägga den tiden det tar på lastandet.

På återvinningscentral finns alltid personal som visar hur och var avfallet ska sorteras.

Avfall som lämnats till återvinningscentralen betraktas som bortskaffat och lämnas inte ut igen.

Återbruk

På Återvinningscentralen kan du lämna in kläder, möbler, cyklar, husgeråd och andra prylar som går att återanvända istället för ett materialåtervinnas. Kraven är att prylarna ska vara hela, rena och användbara. Erikshjälpen tar sedan hand om sakerna och säljer dem i sina butiker. Överskottet går till välgörenhet.