Beskrivning av flerfacksmodellen

Uppdaterad: 2023-12-14 08:59:24

Hur fungerar flerfackskärl?

Det gröna abonnemanget i insamlingssystemet består av två stycken 370 liters sopkärl. Varje kärl har bredden 745 mm och djupet 860 mm dvs båda kärlen bredvid varandra behöver ett utrymme på ca 1,6 x 0,9 m. Höjden är 1 070 mm. Kärlen behöver inte stå framme hela tiden utan en eller båda kan t.ex. förvaras i garage när det inte är tömningsdag.

Båda kärlen har en mellanvägg samt en insats med två fack. Varje kärl har därmed fyra fack och dubbla kärl ger alltså möjlighet till sortering i åtta avfallstyper;

Kärl 1 (töms varannan vecka):

  • Matavfall - 118 liter
  • Brännbart restavfall - 162 liter
  • Färgade glasförpackningar - 30 liter
  • Tidningar - 60 liter

Kärl 2 (töms var fjärde vecka):

 

  • Pappersförpackningar - 140 liter
  • Plastförpackningar - 140 liter
  • Ofärgade glasförpackningar - 45 liter
  • Metallförpackningar - 45 liter

Förpackningar och tidningar läggs löst i respektive fack. Matavfall läggs i en papperspåse som t ex placeras under diskbänken. Påse och tillhörande påshållare delas ut till hushållen. Den fyllda papperspåsen läggs sedan i rätt fack i flerfackskärlet. Vanliga brännbara sopor som inte går att återvinna läggs som idag i en vanlig plastpåse och sedan i rätt fack i tunnan.

För tömning av flerfackskärlen används en så kallad flerfacksbil. Samtliga fyra fack i kärlet töms samtidigt och avfallet fördelas i bilens fyra fack. Du kan se en film till höger på denna sida som visar hur bl a tömningen går till. När bilen är full töms de fyra facken på olika omlastningsplatser och varje avfallsslag omhändertas sedan separat.

Hämtningsintervallet är var 14:e dag för det kärl som innehåller matavfall (Kärl 1). Det andra kärlet kommer att tömmas var fjärde vecka.