Dricksvatten

Uppdaterad: 2022-10-12 16:49:45

Dricksvatten är vårt viktigaste och billigaste livsmedel. Vi som arbetar på Vimmerby Energi & Miljö ser till så att du som bor och verkar i vår kommun alltid har tillgång till rent dricksvatten - idag och i framtiden. Vår målsättning är att leverera ett gott och hälsosamt dricksvatten till alla våra kunder. 

I Sverige är det självklart att kunna öppna en kran och få friskt vatten. Vi funderar sällan på hur det skulle vara att inte ha ständig tillgång till vatten eller om vattnet är rent. Av alla våra livsmedel är dricksvatten det som kontrolleras hårdast. Livsmedelsverket bestämmer vilka krav som ska ställas på dricksvattnets kvalitet.

Läs mer om våra vattenverk här.

 

Hur mycket vatten använder vi?

I genomsnitt använder varje person i Sverige 140 liter vatten per dygn.

  • 10 liter för dryck och mat
  • 30 liter för toalettspolning
  • 15 liter för disk
  • 15 liter för tvätt
  • 60 liter för personlig hygien
  • 10 liter för övrig användning

Källa: Svenskt Vatten

 

Fördjupad information

Läs mer om dricksvatten på Svenskt Vattens hemsida.