Insamling av matavfall från verksamheter

Uppdaterad: 2023-12-14 09:42:56

Det kommer att bli obligatoriskt för alla verksamheter att sortera ut sitt matavfall. 

Frågor och svar

Varför och vad är syftet med att införa obligatoriskt fastighetsnära förpackningsinsamling? 

Nationella kartläggningar visar att hämtning av förpackningar i anslutning till bostaden är det bästa för både miljön, boendeservicen och arbetsmiljön.  

Den nya förordningen om förpackningar säger även att alla senast 1 januari 2027 ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar.

Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen - Regeringen.se 

Att ge kommunerna insamlingsansvaret ger möjlighet till samordningsvinster med kommunernas ansvar för insamling av mat- och restavfall. På sikt kommer alla hushåll att ha närmare än idag till att lämna förpackningsavfallet, vilket ger god service samtidigt som utsorteringen ökar och därmed mer materialåtervinning.

Vad gäller för verksamheter?  

Det kommer bli obligatoriskt för alla verksamheter att sortera ut sitt matavfall från restavfallet. Om du som verksamhetsutövare inte sorterar ut matavfallet från restavfallet idag ber vi er kontakta VEMAB. VEMAB kommer under de kommande åren arbeta aktivt med information kring omställningen och utsättning av matavfallskärl till alla verksamheter. Vad gäller hämtning av förpackningsavfall och returpapper får man som verksamhet ta kontakt med insamlingsentreprenör.  

De verksamheter som har samlokaliserad och gemensam avfallshämtning med hushåll kan ta kontakt med sin fastighetsägare. Fastighetsägaren har möjlighet att ansöka om att få sitt förpackningsavfall hämtat av kommunen.