Styrelse och ledning

Uppdaterad: 2021-10-05 10:42:01

Styrelse

Styrelsen, som är politiskt tillsatt, är densamma i Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB.

Styrelsen består av:

Ordförande Ola Gustafsson (KD)
Vice ordförande Birger Andersson (C)
Ledamot Annika Högberg (S)
Ledamot Sören Sjöholm (M)
Ledamot Stig Jaensson (S)

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av:

Torbjörn Swahn, VD
Daniel Johansson, Renhållningschef
Emma Jonsson, VA-chef
Marie Arvidsson, Administrativ chef
Mats-Lennart Karlsson, Värmechef
Carolina Edgren, Marknadschef
Per Svensson, Nätchef