Styrelse och ledning

Uppdaterad: 2023-02-15 07:52:29

Styrelse

Styrelsen, som är politiskt tillsatt, är densamma i Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB.

Styrelsen består av:

Ordförande Peter Fjällgård (V)
Vice ordförande Fredrik Ericsson (C)
Ledamot Stig Jaensson (S)
Ledamot PerÅke Svensson (M)
Ledamot Ola Gustafsson (KD)

Styrelsesuppleant David Fernhed (S)
Styrelsesuppleant Nina Gustafsson (KD)

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av:

Olle Fogelin, VD
Daniel Johansson, Renhållningschef
Emma Jonsson, VA-chef
Marie Arvidsson, Administrativ chef
Mats-Lennart Karlsson, Värmechef
Carolina Edgren, Marknadschef
Jimmie Dyrberg, Planeringschef