Styrelse och ledning

Uppdaterad: 2019-03-04 10:21:33

Styrelse

Styrelsen, som är politiskt tillsatt, är densamma i Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB.

Från vänster till höger: Ledamot Annika Högberg (S), Ledamot Sören Sjöholm (M), Ordförande Ola Gustafsson (KD), Vice ordförande Birger Andersson (C), Ledamot Stig Jaensson (S)
 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av:

Torbjörn Swahn, VD
Daniel Johansson, Renhållningschef
Emma Jonsson, VA-chef
Marie Arvidsson, Administrativ chef
Mats-Lennart Karlsson, Värmechef
Mattias Gustafsson, Marknadschef
Per Svensson, Nätchef