Styrelse och ledning

Uppdaterad: 2024-02-07 10:36:04

Styrelse

Styrelsen, som är politiskt tillsatt, är densamma i Vimmerby Energi & Miljö AB, Vimmerby Energiförsäljning AB och Vimmerby Energi Nät AB.

Styrelsen består av:

Ordförande Peter Fjällgård (V)
Vice ordförande Fredrik Ericsson (C)
Ledamot Stig Jaensson (S)
Ledamot PerÅke Svensson (M)
Ledamot Ola Hammarbäck (KD)

Styrelsesuppleant David Fernhed (S)
Styrelsesuppleant Torbjörn Sandberg (KD)

 

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen består av VD samt representanter från respektive område:

Olle Fogelin, VD
Renhållningschef
VA-chef
Administrativ chef
Värmechef
Marknadschef
Planeringschef