Miljö

Uppdaterad: 2023-04-21 11:18:36

Renhållning

Renhållningen ansvarar för att samla in och ta emot kommuninvånarnas hushållsavfall. Denna verksamhet har stor positiv miljöpåverkan genom att ta hand om avfallet, sortera det i olika fraktioner och återanvända och återvinna så sparar vi på jordens resurser.
 
Vi jobbar ständigt med att öka andelen avfall som återanvänds eller återvinns istället för att deponeras eller förbrännas. Nedan kan du se utvecklingen de senaste åren.

 

I vår container ”Återbruk” kan kunder lämna saker som kan återanvändas istället för att det t.ex slängs i containern för brännbart. Sakerna hämtas av välgörenhetsorganisationer som sedan säljer dem vidare så sakerna kommer till nytta för en nya ägare och pengarna som genereras går till välgörenhet. Våra kommuninvånare skänker drygt 30 ton till återanvändning varje år!