Lämna mätarställning

Uppdaterad: 2021-10-05 10:43:39

Här kan du lämna mätarställning på din vattenmätare. Du kan lämna en ställning fram till sista dagen i månaden och då kommer den med på nästkommande faktura. Ange mätarnummer (står på mätaren) eller anläggningsnummer och kundnummer (kundnummer finns högst upp till höger på fakturan). Alla elmätare och fjärr/närvärmemätare fjärravläses så du kan inte lämna dessa mätarställningar här.

OBS! En gång om året skickar vi ut ett avläsningskort och vi vill gärna att du lämnar ställningen enligt instruktionen på följebrevet. På så sätt sparar du en del arbete för oss och risken för att det blir fel minskar eftersom mätarställningen då registreras automatiskt i vårt system. En avläsning registrerad nedan måste vi hantera manuellt. Avläsningskortet skickas ut i maj/juni.

Mätarnummer/ Anläggningsnummer
Kundnummer
Vatten
Avläsningsdatum
E-postadress
Meddelande

Kontrollfråga (för att kontrollera att du är en människa):
Vad blir 7+5