Mina sidor

Uppdaterad: 2020-09-04 12:26:44

På "Mina sidor" kan du hitta information kring de produkter och tjänster som du köper av oss.

  • Du kan se när ditt hushållsavfall hämtas nästa gång. Tänk på att sommarhämtningarna sker mellan veckorna 20-39 eller 24-35, beroende på vilken period du valt.
  • Statistik på din elförbrukning. Du kan exportera statistiken till t ex Excel om du vill.
  • Statistik på fjärr- eller närvärmeförbrukning. Även denna statistik kan du exportera.
  • Du kan även se vad du har för elavtal om du köper din el av oss.
  • Du kan se din faktura. Du ser även se om fakturan är betald eller ej.

Du loggar in med bank id eller med kundnummer och lösenord. Är det första gången du loggar in med kundnummer och lösenord måste du först registrera din e-postadress. Du får då en länk till din e-post där du väljer lösenord.  

Personnummer skrivs i formen XXXXXXXX-XXXX. Som företagetare behövs det även anges "16" före organisationsnumret, 16XXXXXX-XXXX.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundtjänst på 0492-76 93 00.

Klicka här för att komma vidare: Mina sidor