Mina sidor

Uppdaterad: 2019-05-15 10:14:48

På "Mina sidor" kan du hitta information kring de produkter och tjänster som du köper av oss.

  • Du kan se när ditt hushållsavfall hämtas nästa gång. Tänk på att sommarhämtningarna sker mellan veckorna 20-39 eller 24-35, beroende på vilken period du valt.
  • Statistik på din elförbrukning. Du kan exportera statistiken till t ex Excel om du vill.
  • Statistik på fjärr- eller närvärmeförbrukning. Även denna statistik kan du exportera.
  • Du kan även se vad du har för elavtal om du köper din el av oss.
  • Du kan se om din faktura är betald och beloppet på denna, men inte se själva fakturan. Om du har e-faktura hittar du fakturan i din internetbank. Hör av dig om du vill att vi skickar en fakturakopia.

Du loggar in genom att ange ditt kundnummer som användarnamn och personnumret med 12 siffror som lösenord. Om du har ett organisationsnumret anger detta med 10 siffror som lösenord. Du ska inte ange bindestreck i lösenordet.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med Kundtjänst på 0492-76 93 00.

Klicka här för att komma vidare: Mina sidor