Kraftvärmeverket Tallholmen

Uppdaterad: 2024-06-17 11:53:15

I slutet av maj 2013 satte vi spaden i jorden för vårt nya kraftvärmeverk Tallholmen. Den 12 september 2015 hade vi Öppet Hus med invigning. Ca 1 000 personer besökte oss och fick en rundvandring på anläggningen. Du kan se några bilder från evenemanget längst ner på denna sida.

Läs vår tidning om Tallholmen som vi skickade till allmänheten i december 2014 - klicka här.

I kraftvärmeverket använder vi enbart biobränsle och vi producerar både fjärrvärme, ånga, hetvatten och el. Ca 70 % av fjärrvärmeproduktionen sker från Tallholmen och resten från värmeverket Södra Näs. Den el som produceras motsvarar ca 25 % av vår totala elförsäljning.

Med ackumulatortanken får vi en väldigt jämn belastning på pannan och vi slipper elda olja de kalla vintermornarna. Höjden på tanken är 60 meter och bestäms av skillnaden mellan nivån vid kraftvärmeverket och högsta punkten i vårt fjärrvärmenät.

Ungefär 1 500 lastbilar och släp med bränsle kommer till anläggningen varje år, men vi har också ha möjlighet att flisa stamved vid anläggningen om det skulle bli aktuellt. Bränslet blandas och lastas därefter i bränslefickan och vidare till bränslesilon.

Fakta om anläggningen

Pannan har en termisk effekt på 26 MW, varav 7,5 MW blir el. Till detta kommer rökgaskondensering på 5 MW. I rökgaskondenseringen kondenseras vattenånga till vatten och då frigörs energi som vi tar tillvara.

Ugnen är av typen "bubblande fluidiserande bädd", vilket innebär att bränslet förbränns svävande ovanpå en bädd av sand som genomblåses med luft.

Ackumulatortanken vid anläggningen innehåller 18 000 kubikmeter vatten och är indelad i två skikt med olika temperaturer. Från den övre delen kan vi ta ut 20 MW i 24 timmar och i den undre 15 MW i 24 timmar.

Anläggningen konstrueras för sk periodisk tillsyn, vilket innebär att vi inte behöver bemanna dygnet runt.