Organisation

Uppdaterad: 2024-02-07 12:43:21

Vår organisation

I moderbolaget Vimmerby Energi & Miljö AB finns verksamhetsgrenarna renhållning, vatten/avlopp och värme. Elhandelsverksamheten bedrivs i dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB. Elnätsverksamheten bedrivs i dotterbolaget Vimmerby Energi Nät AB.