Organisation

Uppdaterad: 2016-09-02 13:47:32

Organisationsschema

I moderbolaget Vimmerby Energi & Miljö AB finns verksamhetsgrenarna renhållning, vatten/avlopp och värme. Elhandelsverksamheten bedrivs i dotterbolaget Vimmerby Energiförsäljning AB. Elnätsverksamheten bedrivs i dotterbolaget Vimmerby Energi Nät AB.