Avloppsrening

Uppdaterad: 2022-02-16 14:07:22

Vimmerby reningsverk består av en industriell och en traditionell kommunal del.

I den industriella delen förbehandlas Arlas och Åbros industriavloppsvatten. Denna förbehandling bygger på en anaerob (syrefri) teknik där nedbrytningen sker under bildning av biogas. När sen industriavloppsvattnet genomgått detta förbehandlingsskede pumpas det in i det traditionella kommunala verket och där blandas det med avloppsvatten från hushåll och andra industrier i Vimmerby kommun.

I den traditionella kommunala reningsprocessen ingår:

  • Grovavskiljning
  • Förfällning
  • Biologisk nedbrytning; biobädd och ”aktivt slam”
  • Kemisk efterfällning
  • Slutfiltrering

Vimmerby Energi & Miljö AB´s VA-verksamhet omfattar även reningsanläggningarna i Södra Vi, Storebro, Toverum, Vrångfall, Djursdala, Rumskulla, Gullringen, Locknevi, Tuna och Pelarne.

Luktproblemen vid reningsverket i Vimmerby

Den 1 januari 2010 tog Vimmerby Energi & Miljö AB över ansvaret för avloppsreningen i Vimmerby kommun. Allt sedan dess har vi aktivt jobbat med att minska lukten från reningsverket. 

En förnyad luktutredning från vår konsult visar en luktreduktion om ca 99 % jämfört med motsvarande luktutredning under 2013.