Återbetalning för utebliven sophämtning

Uppdaterad: 2023-11-10 14:20:36

Nya regler för återbetalning vid utebliven sophämtning gäller från och med 2018

Om du inte fått din soptunna tömd eller ditt latrinkärl hämtat på utsatt dag så ska du anmäla detta till oss snarast möjligt för att få felet åtgärdat. Anmälan sker på telefon 010-356 93 00 eller e-post vimmerby.energi@vemab.se.

Om anmälan har skett minst 3 dagar innan nästa ordinarie hämtning och avfallet trots detta inte har hämtats innan nästa ordinarie avfallshämtning så kan du ansöka om återbetalning av renhållningsavgift enligt tabellen nedan.
 

Typ av hämtning Återbetalning per utebliven hämtning och behållare
Kärl upp till 370 liter 30 kr
Kärl större än 370 liter 40 kr
Container 2-3 kbm 200 kr
Container 6-8 kbm 400 kr
Djupbehållare 400 kr
Latrin 100 kr

 

Om hämtningen inte kunnat utföras på grund av hinder som orsakats av fastighetsinnehavaren t.ex. att avfallet är felsorterat eller om avfallsbehållaren inte är utställd senast kl 06:00 på hämtningsdagen görs ingen återbetalning.

Ansökan om återbetalning sker på blanketten till höger. Du kan antingen skriva ut blanketten och skicka i ett kuvert eller fylla i den här och skicka via e-post. Adressen står på blanketten.

Ovanstående regler finns i renhållningstaxan för 2019, kapitel 1.11, som har beslutats av kommunfullmäktige.