Återbetalning för utebliven sophämtning

Uppdaterad: 2024-02-12 08:53:05

Om du inte fått din soptunna tömd eller ditt latrinkärl hämtat på utsatt dag så ska du anmäla detta till oss snarast möjligt för att få felet åtgärdat. Anmälan sker på telefon 010-356 93 00 eller e-post vimmerby.energi@vemab.se.

Om anmälan har skett minst 5 arbetsdagar innan nästa ordinarie hämtning och avfallet trots detta inte har hämtats 4 arbetsdagar efter anmäld utebliven hämtning så kan du ansöka om återbetalning av renhållningsavgift enligt tabellen nedan.

Typ av hämtning Återbetalning per utebliven hämtning och behållare
Kärl upp till 370 liter 60 kr
Kärl större än 370 liter 80 kr
Container 2-3 kbm 400 kr
Container 6-8 kbm 800 kr
Djupbehållare 800 kr
Latrin 200 kr

 

Om hämtningen inte kunnat utföras på grund av hinder som orsakats av fastighetsinnehavaren t.ex. att avfallet är felsorterat eller om avfallsbehållaren inte är utställd senast kl 06:00 på hämtningsdagen görs ingen återbetalning.

Ansökan om återbetalning sker på blanketten till höger. Du kan antingen skriva ut blanketten och skicka i ett kuvert eller fylla i den här och skicka via e-post. Adressen står på blanketten.

Ovanstående regler finns i renhållningstaxan för 2024, kapitel 3, som har beslutats av kommunfullmäktige.