Om vatten och avlopp

Uppdaterad: 2022-07-29 15:57:11

Vad innebär VA, vad är ett ledningsnät och hur är VA-branschen i Sverige uppbyggd? Vi hjälper dig reda ut begreppen.