Om vatten och avlopp

Uppdaterad: 2022-09-16 14:23:43

Vad innebär VA, vad är ett ledningsnät och hur är VA-branschen i Sverige uppbyggd? Vi hjälper dig reda ut begreppen.