Om vatten och avlopp

Uppdaterad: 2024-06-20 09:51:21

Vad innebär VA, vad är ett ledningsnät och hur är VA-branschen i Sverige uppbyggd? Vi hjälper dig reda ut begreppen.